W dniu 11 kwietnia uczestnicy 6-11 Hufca Pracy w Wadowicach wzięli udział w przygotowanej dla przedszkolaków z Przedszkola Publicznego nr 1 w Wadowicach inicjatywie „Moja Polska - lapbook dla przedszkolaka”. Przedsięwzięcie miało na celu integrację międzypokoleniową oraz krzewienie patriotyzmu u dzieci.

Z pomysłem zorganizowania spotkania z przedszkolakami wyszli młodzi ludzie działający w wadowickim Samorządzie i Klubie Aktywnych. Uczestnicy zaprojektowali i wykonali kolorowy lapbook zawierający najważniejsze informacje o: Polsce, symbolach narodowych i legendach związanych z powstaniem państwa polskiego.

Przygotowali również inne materiały które zostały wykorzystane do zajęć z dziećmi. Między innymi quiz z zagadkami, książeczki do kolorowania, grę memo - Herby wojewódzkich miast.

Młodzież podczas planowania inicjatywy mogła liczyć na wsparcie wychowawcy sprawującego opiekę nad samorządem. Uczestnicy swoje spotkanie z przedszkolakami rozpoczęli od zaprezentowania kolorowego lapbooka.W ciekawy sposób przedstawili zawarte w nim informacje. Zadawali dzieciom proste pytania umożliwiając im w ten sposób zaangażowanie się w zajęcia. Odpowiadali też na pytania przedszkolaków. Następnie przeprowadzili mini quiz z zagadkami dotyczącymi symboli narodowych i Polski. Wspólnie z przedszkolakami zagrali w samodzielnie przygotowaną grę memo. Następnie nadszedł czas na kolorowanie książeczek.

Na zakończenie popołudnia wspólnie z maluchami wykonali biało-czerwone flagi. Uczestnicy podarowali również dla każdego dziecka biały i czerwony balonik w nagrodę za udział w spotkaniu.

Tekst i zdjęcia – Joanna Śliwa
6-11 HP w Wadowicach
fot. 1 Uczestnicy i przedszkolaki podczas przygotowań do gry memo
fot. 2 Pamiątkowe zdjęcie wykonane na zakończenie spotkania


Przesłano: 15.04.2019