Obywatel przekroczył dozwoloną prędkość o 32 km/h. Został za to ukarany 800-złotowym mandatem, który opłacił. Dwa miesiące potem Sąd Rejonowy wyrokiem nakazowym wymierzył mu za ten sam czyn karę 900 zł grzywny. Rzecznik Praw Obywatelskich składa kasację do Sądu Najwyższego. Wnosi o uchylenie wyroku nakazowego i umorzenie postępowania