Obecnie analizowane są zaproponowane przez projektanta cztery warianty przebiegu oraz wariant zaproponowany przez mieszkańców. Mieszkańcy Białki i przedsiębiorcy przyjechali do GDDKiA ze swoimi propozycjami dotyczącymi przebiegu przyszłej drogi. Teraz projektanci weryfikują przedstawioną przez mieszkańców propozycję wariantu, pod kątem możliwości poprowadzenia takiego przebiegu drogi w terenie.

W październiku 2021 r. planowane są spotkania informacyjne z mieszkańcami, którym zostaną przedstawione warianty przebiegu obwodnicy, do których będą mogli się ustosunkować.

Umowa na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy tej obwodnicy została podpisana 12 marca 2021 r. z firmą Sweco Polska. Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej przewidziane jest na czerwiec 2022 r., natomiast zakończenie tego etapu prac na luty 2023 r.

Droga krajowa nr 28 przebiega przez centrum miasta i jest wygodnym połączeniem Śląska z Podhalem. Obwodnica wyprowadzając ruch z miasta, poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, usprawni też ruch lokalny, regionalny i dalekobieżny. Inwestycja pozytywnie wpłynie na przepustowość ciągu komunikacyjnego łączącego Podtatrze ze Śląskiem. Proces przygotowawczy przewidziany jest na lata 2021-2024, a realizacja inwestycji na lata 2025-2029.


Iwona Mikrut
Główny specjalista ds. komunikacji społecznej
Pion Dyrektora Oddziału
GDDKiA oddział w Krakowieprzesłano: 15.09.2021
foto/grafika: GDDKiA oddział w Krakowie