Sąd prawomocnie zarządził wobec skazanego wykonanie zawieszonej wcześniej kary pozbawienia wolności, ale uczynił to już po zakończeniu okresu próby. Rzecznik Praw Obywatelskich składa kasację na korzyść skazanego wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania tego orzeczenia. W efekcie decyzji sądu będzie on musiał bowiem odbyć karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, której odbyć nie powinien. RPO wnosi, by Sąd Najwyższy umorzył postępowanie wykonawcze w tej sprawie.