Pożar, który objął 6 tys. mkw nielegalnie zgromadzonych, łatwopalnych odpadów w Siemianowicach Śląskich jest dogaszany, a jego skutki dla bezpieczeństwa ludzi i środowiska są monitorowane. Wojewódzki Sztab Zarządzania Kryzysowego po posiedzeniu spotkał się z dziennikarzami, żeby poinformować o bieżących zaleceniach. W spotkaniu w Siemianowicach Śląskich uczestniczyła wiceministra Anita Sowińska.