Prokurator Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie skierował do Sądu Okręgowego w Białymstoku akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi L. zarzucając mu dokonanie zabójstwa do którego doszło w 2000 r. Wcześniej Krzysztof L. został sprowadzony do Polski w ramach ekstradycji z USA.