Kwalifikacja wojskowa w 2020 r. będzie trwała od 3 lutego do 30 kwietnia 2020 r. Ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających w 2020 r. obowiązkowi stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej na administrowanym przez WKU w Nowym Targu terenie dokonają 3 powiatowe komisje lekarskie: w Nowym Targu, Suchej Beskidzkiej oraz Zakopanem. Rocznikiem podstawowym podlegającym kwalifikacji wojskowej w 2020 są mężczyźni urodzeni w 2001 r.
Na zdjęciu: ppłk Paweł Wójcik oraz mjr Jerzy Czajka - WKU w Nowym Targu

Briefing prowadzi ppłk Paweł WójcikUstala się następujące kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej:

kategoria A - zdolny do czynnej służby wojskowej, kategoria

kategoria B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, kategoria

kategoria D - niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej, kategoria

kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

W 2019 roku na terenie administrowanym przez WKU w Nowym Targu podlegało stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej 2023 mężczyzn rocznika podstawowego i 565 mężczyzn rocznika starszego (powiat nowotarski odpowiednio 1161 i 342, powiat suski odpowiednio 491 i 35, powiat tatrzański 371 i 188).

Do kwalifikacji w zeszłym roku stanęło również 70 kobiet zobowiązanych stawiennictwem zgodnie z rozporządzeniem, a także 31 kobiet ochotniczek do terytorialnej służby wojskowej, służby przygotowawczej i ochotniczek uczestniczących w programie Legii Akademickiej.

W 2019 roku 100% frekwencję stawiennictwa miały gminy: UG Jordanów, UM Sucha Beskidzka, najniższą frekwencję UMiG Szczawnica, UG Biały Dunajec, UM Nowy Targ.

Narodowe Siły Rezerwowe (NSR)

Obecnie trwa reorganizacja tej formy czynnej służby wojskowej i według planów jej stan w SZ RP ma wynieść 3500 żołnierzy. Zlikwidowane zostały wykazy dodatkowe do etatu WSzW, w tym w Krakowie. Żołnierze pełniący służbę w ramach NSR otrzymali propozycję innej formy służby wojskowej lub kontynuacji służby w ramach NSR w innych jednostkach na terenie całego kraju. Jednostki, które utrzymują funkcjonowanie w najbliższej okolicy to 16 bpd Kraków, 18 bpd Gliwice, 8 BLTr Balice.

Terytorialna Służba Wojskowa (TSW)

Terytorialna Służba Wojskowa pozwala na pogodzenie życia zawodowego i prywatnego ze służbą Ojczyźnie. Szkolenie podstawowe może odbyć się jednorazowo – w sposób ciągły lub okresowo w dniach wolnych od pracy. Żołnierze Obrony Terytorialnej pełnią służbę rotacyjnie (w JW. – co najmniej raz w miesiącu przez dwa dni w czasie wolnym od pracy) lub dyspozycyjnie (poza JW.) od 1 do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia. Od 2017 roku rozpoczęto przyjmowanie wniosków do TSW. No obecną chwilę 228 kandydatów złożyło wnioski, w bazie potencjalnych kandydatów do TSW pozostaje około 430 osób, które sukcesywnie składają wnioski do tej formy służby. Obecnie w 11 MBOT służy 111 żołnierzy OT z administrowanego terenu. W trakcie procedury pozostaje kilkunastu ochotników. W dalszym ciągu trwa nabór do TSW.

Zawodowa Służba Wojskowa (ZSW)

Służba ta wymaga zdyscyplinowania, lojalności i poświęcenia. Żołnierze zawodowi pełnią czynną służbę wojskową jako służbę stałą albo kontraktową. Żołnierze zawodowi stanowią kadrę zawodową, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i tworzą 3 korpusy: oficerów, podoficerów i szeregowych. Powołanie do zawodowej służby wojskowej może nastąpić, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych.

Największym zainteresowaniem wśród kandydatów cieszą się jednostki powietrznodesantowe, jednak najwięcej wakatów jest w jednostkach poza województwem małopolskim. Pomimo posiadania kandydatów w korpusie podoficerów brak jest możliwości powołania ich do zawodowej służby wojskowej w m. Kraków. W większości jednostek brakuje kierowców kat C, C+E, ratowników medycznych.

Legia Akademicka (LA)

Legia Akademicka to program skierowany do studentów, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy, myślą o wstąpieniu do wojska i służbie czynnej.

W ramach tego programu przeszkoliliśmy 64 studentów. Obecnie trwa III edycja programu Legia Akademicka. W programie bierze udział Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, do którego zgłosiło się około 50 studentów.

Służba Przygotowawcza (SP)

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu prowadzi nabór na I turnus służby przygotowawczej w 2020 roku, pełnionej na potrzeby korpusu szeregowych. Służba przygotowawcza będzie odbywała się w centrach i jednostkach wojskowych od 7 stycznia do 27 marca 2020 r. Następne turnusy odbędą się w terminach: II turnus: od 4 maja do 24 lipca 2020 r., III turnus: od 14 września do 18 grudnia i 29 września do 18 grudnia 2020 r. W trakcie szkolenia w ramach służby w korpusie szeregowych w 2020 r. ma możliwość przeszkolić się 10925 ochotników.

Prowadzony jest również nabór na turnus szkolący żołnierzy na potrzeby korpusu oficerów. Szkolenie będzie trwało od 7 stycznia do 29 maja 2020 r. W trakcie tego szkolenia zostanie przeszkolonych się 100 ochotników.

W 2020 r. planowane są również dwa turnusy szkolenia w korpusie podoficerskim: I turnus będzie trwał od 3 lutego do 29 maja 2020 r., II turnus będzie trwał od 6 lipca do 30 października 2020 r. W trakcie tego szkolenia zostanie przeszkolonych się 100 ochotników.

Służba Przygotowawcza to rodzaj służby wojskowej przeznaczony jest dla ochotników, którzy:

- są zdolni do odbycia czynnej służby wojskowej,

- mają uregulowany stosunek do służby wojskowej,

- wiek co najmniej 18 lat, - są osobami niekaranymi,

- posiadają wykształcenie minimum gimnazjalne (w korpusie podoficerów – średnie, w korpusie oficerskim – wyższe)

Odbycie służby przygotowawczej otwiera drogę do zawodowej służby wojskowej.

Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej należy złożyć w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Nowym Targu, os. Bór nr 10

Więcej informacji o naborze można uzyskać pod numerem telefonu 261 138 765 oraz na stronie internetowej TUTAJ >>

Szczegółowe informacje na temat wszystkich form służby wojskowej można znaleźć: TUTAJ >> w zakładce POZOSTAŁE

Zobacz też: O NAS / REGULAMIN / KONTAKT szukaj... Skrytość działań i celność to ich dewiza >>
źródło: wkunowytarg.wp.mil.pl
Niezmiernie miłym akcentem ppłk Paweł Wójcik zakończył to spotkanie z przedstawicielami mediów wręczając mi jako wydawcy portalu suskiDlaWas.info pamiątkowy ryngraf Wojskowej Komendy Uzupełnień w dowód udanej współpracy i partnerstwa medialnego za ostatni rok wspólnej pracy.

Briefing zakończyła wzniosła chwila pozostawiająca bardzo pozytywne emocje - aż trudno opanować emocje - kiedy "Ku chwale Ojczyzny" znaczy tak wiele. Szanowny Panie Komendancie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Targu, Panie pułkowniku - jestem zaszczycona i bardzo miło usatysfakcjonowana. Niech nasza wspólna praca przynosi same korzyści naszej Ojczyźnie. Niech wojsko wie, że może liczyć nie tylko na żołnierzy ale także na niezależną prasę. Pozostaję do dyspozycji WKU w Nowym Targu - portal jest i będzie otwarty na wszystkie potrzeby medialne WKU w Nowym Targu. 

źródło: wkunowytarg.wp.mil.pl (03.12.2019)


Ostatnia aktualizacja: 30.11.2019