MUW w Krakowie podał, że poranek 25 marca 2020 roku dla wielu z nas jest niepokojący ale trzymajmy powagę sytuacji i zdobywajmy wiedzę oraz stosujmy się do zaleceń i rozporządzeń. (RedNacz)


Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnej osoby. Tym razem chodzi o młodego mężczyznę, który przebywa w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, jego stan jest dobry.

 

Aktualnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 50 osób.

 

Biuro Wojewody

Oddział ds. Mediów i Komunikacji SpołecznejPrzesłano: 25.03.2020 08:58

Numer 112 / 728112112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia ; 997=112 ;