Data wydarzenia: 02.03.2021 10:00 - 02.03.2021 15:25
Miejsce wydarzenia: Warszawa

Konferencja online - implementacja unijnej dyrektywy ECN+


- Zmiany w programie leniency, zwiększenie niezależności Prezesa UOKiK, nowe zasady nakładania kar, doprecyzowanie uprawnień dochodzeniowych UOKiK.

- To część zmian, które przewiduje nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Przyjęcie tych rozwiązań jest związane z implementacją unijnej dyrektywy ECN+.

- O szczegółach dowiesz się 2 marca na konferencji online organizowanej przez UOKiK i Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW

 
Rejestracja do 26 lutego, do godz. 11:00 /przekierowanie/ >> TUTAJ>>

OPIS WYDARZENIA

Konferencja online organizowana jest przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych.

Tematem dyskusji będzie implementacja do polskiego prawa przepisów Dyrektywy ECN+ dającej organom antymonopolowym lepsze narzędzia do egzekwowania reguł konkurencji. Omówione zostaną te obszary unijnej regulacji, które wymagają dostosowania i doprecyzowania w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów.

Spotkanie ma charakter międzynarodowy. Gościem specjalnym będzie William E. Kovacic, światowej sławy profesor prawa z Uniwersytetu Georga Washingtona. Przewidujemy tłumaczenie polsko-angielskie.

Zapraszamy prawników, akademików, przedsiębiorców oraz wszystkie osoby zainteresowanie prawem konkurencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Przesłanie formularza rejestracji i otrzymanie wiadomości z podziękowaniem nie gwarantuje uczestnictwa w spotkaniu. Podstawą udziału jest otrzymanie informacji o zmianie statusu rejestracji na „Zaakceptowany".

PROGRAM

10:00 – 10:20 | Uroczyste otwarcie

 • Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
 • prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz, Dziekan Wydziału Zarządzania, Uniwersytet Warszawski

10:20 – 10:35 | Geneza, założenia i cele Dyrektywy ECN+

 • Anna Vernet, Kierownik Działu, Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji, Komisja Europejska

10:35 – 11:50 | I Panel  Niezależność i zasoby

 • Moderator: dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 
 • dr hab. Maciej Bernatt, Dyrektor Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych 
 • dr Daniel Mańkowski, Dyrektor Departamentu Prawnego, UOKiK 
 • dr Małgorzata Kozak, Uniwersytet w Utrechcie 

Sesja pytań i odpowiedzi


11:50 – 12:20 | Key note speech

Czynniki wpływające na skuteczne stosowanie prawa konkurencji i ich implementacja w praktyce
 • prof. William E. Kovacic, Uniwersytet Georga Washingtona

12:20 – 12:35 | Przerwa

12:35 – 13:50 | II Panel  Kary i uprawnienia dochodzeniowe

 • Moderator: dr Tomasz Bagdziński, Dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji, UOKiK
 • Adam Jasser, Zastępca Dyrektora Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych
 • dr Łukasz Grzejdziak, Uniwersytet Łódzki 
 • Grzegorz Lang, Dyrektor ds. Prawnych, Federacja Przedsiębiorców Polskich 

Sesja pytań i odpowiedzi

13:50 – 14:05 | Przerwa

14:05 – 15:20 | III Panel  Współpraca między organami ochrony konkurencji

 • Moderator: prof. dr hab. Sławomir Dudzik, Uniwersytet Jagielloński
 • Aleksandra Ołdakowska, Główny Specjalista, Departament Ochrony Konkurencji, UOKiK
 • dr hab. Mateusz Błachucki, Instytut Nauk Prawnych PAN
 • dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Kancelaria Hansberry Tomkiel, Instytut Nauk Prawnych PAN 

Sesja pytań i odpowiedzi


15:20 – 15:25 | Zamknięcie konferencji 


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Office of Competition and Consumer Protection)

Przesłano: 23.02.2021