Walory wizualne, turystyczne, rekreacyjne i kulturalne w gminie Maków Podhalański prezentują się rozmaicie, co zapewne wynika z braku właściwej opozycji w radzie miejskiej, gdzie aż siedmioro na piętnaścioro radnych ma mandat bez kampanii wyborczej, bez głosowania, bez poparcia społecznego. - To, także skutek zasiadania na stanowisku burmistrza - zbyt długo wbrew interesom większości - według dużej części opinii publicznej - Pawła Sali, który nie troszczy się o interesy mieszkańców gminy bez ich dyskryminacji i różnicowania praw. Zaśmiecanie, niszczenie obiektów w przestrzeni publicznej - stały się bolączką, na którą uwagę zwracają sami mieszkańcy miasta i sołectw w gminie, ale także turyści odwiedzający gminę.