- Kościół jest po to, by głosić światu Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelię. Uczestnictwo w tej misji Kościoła jest naszym zadaniem, obowiązkiem i przywilejem - powiedział podczas Mszy św. w kościele pw. Matki Boskiej Śnieżnej w Tokarni kardynał Stanisław Dziwisz. Eucharystię poprzedziła tradycyjna procesja z palmami. Kardynała powitał proboszcz ks. Robert Pietrzyk.
W homilii skierowanej do wiernych kardynał odwołał się do ewangelicznej sceny, w której Jezus wjeżdża na osiołku do Jerozolimy. Podkreślił, że uroczysta procesja w Tokarni bezpośrednio nawiązuje do tego wydarzenia. – Wielki Tydzień dotyczy bezpośrednio każdej i każdego z nas, ponieważ to wszystko, co się w nim dokonało, zadecydowało o naszym ostatecznym losie, o naszej wieczności w Bogu – dodał.

Kardynał wskazał, że jest to czas, gdy należy całym sercem uczestniczyć w męce i zmartwychwstaniu Chrystusa. Podkreślił, że Niedziela Palmowa to święto młodości Kościoła, który odradza się w kolejnych pokoleniach. Zauważył, że doskonale tę prawdę rozumiał św. Jan Paweł II, który ustanowił Światowy Dzień Młodzieży. Jest on obchodzony w sposób uroczysty co cztery lata w wybranym kraju świata. – Potrzeba nam takich wydarzeń i takich przeżyć, aby w szarzyźnie codziennego życia, również w trudnościach i słabościach Kościoła nie zapominać o tym, co najważniejsze – powiedział kardynał. Przypomniał, że najważniejszą misją Kościoła jest głoszenie światu Jezusa i Ewangelii.

Podkreślił, że Wielki Tydzień to czas, w którym należy szczególnie towarzyszyć Jezusowi w Jego drodze od śmierci do życia. Zwrócił uwagę, że przy wiernych znajduje się Maryja, obecna we wspólnocie parafialnej w Tokarni w swym ukoronowanym obrazie Matki Boskiej Śnieżnej, która jest ocaleniem wszystkich chrześcijan. – Dziś mówimy Jezusowi: „Błogosławiony Królu, który przychodzisz w imię Pańskie” – bądź Królem naszej wspólnoty parafialnej. Bądź Królem naszych rodzin i naszych serc. Bądź zawsze z nami. – zakończył kardynał.Parafia pw. Matki Boskiej Śnieżnej w Tokarni należy do dekanatu Pcim Archidiecezji Krakowskiej. W kościele znajduje się obraz Matki Boskiej Śnieżnej, który został ukoronowany 8 października 2016 roku przez kardynała Stanisława Dziwisza, ówczesnego metropolitę krakowskiego. Wizerunek Matki Boskiej Śnieżnej pochodzi z Bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie. Zgodnie z legendą, upowszechnioną w XIII wieku, 5 sierpnia część wzgórza eskwilińskiego pokryła się śniegiem, a Maryja ukazała się we śnie pewnym małżonkom i powiedziała, że w miejscu gdzie spadł śnieg ma powstać jej kościół. Wizerunek Matki Boskiej Śnieżnej pochodzi z XII wieku i jest nazywany „Ocaleniem Ludu Rzymskiego”, ponieważ mieszkańcy Rzymu są przekonani, że zostali otoczeni przez Maryję szczególną opieką.W parafii pw. Matki Boskiej Śnieżnej przechowuje się również figurę Chrystusa na osiołku, autorstwa Józefa Wrony, ludowego rzeźbiarza. Zachował się tam średniowieczny obrzęd toczenia tej figury na czele uroczystej procesji z palmami. Wózek na którym się znajduje, jest wieziony przez ministrantów. Ten obrzęd, ale również niezwykle piękne, kolorowe i lekkie tokarskie palmy przyciągają do miejscowości wiernych i turystów z polski oraz zagranicy.

HOMILIA

Czytania: Iz 50, 4-7; Flp 2, 6-11; Łk 22, 14 – 23, 56

Drodzy Bracia i Siostry!

1.W duchowej łączności z całym Kościołem, z milionami naszych braci i sióstr w wierze z wszystkich narodów i języków, rozpoczynamy dziś obchody Wielkiego Tygodnia. Pierwszy Wielki Tydzień w dziejach świata rozpoczął się w Jerozolimie od uroczystego wkroczenia Jezusa do Świętego Miasta. Jak zapisał ewangelista Łukasz, uczniowie Jezusa wsadzili Go na oślę, a gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze, a tłumy uczniów wołały głośno: „Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach”. Chrystus przyjął wdzięcznym sercem ten gest wiary i miłości, a do nierozumiejących tego, czego byli świadkami, powiedział: „Jeśli Ci umilkną, kamienie wołać będą” (por. Łk 19, 35-40).

Dzisiejsza, tak bardzo uroczysta procesja w Tokarni, nawiązuje bezpośrednio do tego wydarzenia. Zewnętrzna oprawa procesji – wielobarwne, imponujące palmy i figura Pana Jezusa na osiołku, a przede wszystkim nasze modlitewne uczestnictwo w procesji i liturgii uświadamia nam, że nie żyjemy tylko przeszłością. Wielki Tydzień dotyczy bezpośrednio każdej i każdego z nas, ponieważ to wszystko, co się w nim dokonało, zadecydowało o naszym ostatecznym losie, o naszej wieczności w Bogu.

2. Opis męki naszego Pana Jezusa Chrystusa, odczytany w Niedzielę Palmową, ma nam pomóc w dobrym i głębokim przeżyciu następnych dni, u kresu których podczas Wigilii Paschalnej obwieścimy światu, że nasz umęczony i ukrzyżowany Pan żyje, bo zmartwychwstał trzeciego dnia po złożeniu Jego Ciała do grobu. Jego ostateczne zwycięstwo nad mocami śmierci, piekła i szatana zapowiada nasze zwycięstwo, nasze zmartwychwstanie i życie.

Dlatego chcemy przeżywać wydarzenia Wielkiego Tygodnia nie jako życzliwi lub obojętni obserwatorzy. To za mało. Chcemy uczestniczyć w nich bezpośrednio, całym sercem. Chcemy czuwać z Jezusem. Chcemy Mu towarzyszyć przy aresztowaniu i podczas trudnej nocy poprzedzającej Jego mękę, ubiczowanie, ukoronowanie głowy cierniem. Chcemy z Nim podążać drogą krzyżową na Golgotę i stanąć obok Jego krzyża wraz z Maryją i św. Janem Apostołem. Patrząc na Ukrzyżowanego za nas i dla naszego zbawienia, powiemy Mu to, co nam podyktuje serce.

Klęcząc przed krzyżem Tego, który „uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to  śmierci krzyżowej”, będziemy pamiętać o słowach Pawła Apostoła, które dzisiaj usłyszeliśmy i które wyrażają najgłębszy sens tego, co się stało na Golgocie i w Wielką Noc Zmartwychwstania: „ Dlatego też Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca” (Flp 2, 8-11). Ileż nadziei budzą w nas te słowa! Chrześcijaństwo nie jest religią cierpienia i śmierci. Chrześcijaństwo jest religią życia i miłości – miłości ukrzyżowanej, która przyniosła zbawienie całemu światu, każdej i każdemu z nas.

3. Niedziela Palmowa jest świętem młodości Kościoła. Od dwóch tysięcy lat odradza się on w każdym pokoleniu, które od poprzednich pokoleń uczniów Jezusa Chrystusa przejmuje świadectwo wiary w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. Rozumiał tę dziejową prawdę Ojciec Święty Jan Paweł II, dlatego tak bardzo mu zależało, aby formować umysły i serca młodych ludzi. To dla nich, ale i dla całego Kościoła, ustanowił Światowy Dzień Młodzieży, obchodzony w Niedzielę Palmową, a co dwa-trzy lata w sposób centralny i w uroczystej formie w jednym z krajów świata. Pamiętamy, co działo się trzy lata w naszych parafiach, a potem w Krakowie, w którym młodzi z całego świata, pod przewodem Papieża Franciszka świętowali swoją wiarę, przynależność do Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła. Trzy miesiące temu podobne wydarzenie miało miejsce w Panamie.

Potrzeba nam takich wydarzeń i takich przeżyć, aby w szarzyźnie codziennego życia, również w trudnościach i słabościach Kościoła nie zapominać o tym, co najważniejsze. Kościół jest po to, by głosić światu Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelię. Uczestnictwo w tej misji Kościoła jest dla naszym zadaniem, obowiązkiem i przywilejem.

4. Bracia i siostry, rozpocznijmy z wiarą i nadzieją ten Wielki Tydzień. Towarzyszmy Jezusowi na trudnej i ofiarnej drodze, którą podjął i którą kroczył, byśmy sami mogli kroczyć drogą prowadzącą od śmierci do życia. Jest z nami Maryja, Matka Chrystusa, która duchowo obecna jest w waszej wspólnocie parafialnej przez swój ukoronowany obraz Matki Bożej Śnieżnej. Ona jest nie tylko Ocaleniem Ludu Rzymskiego, ale nas wszystkich.

Dziś mówimy Jezusowi: „Błogosławiony Królu, który przychodzisz w imię Pańskie” – bądź Królem naszej wspólnoty parafialnej. Bądź Królem naszych rodzin i naszych serc. Bądź zawsze z nami.

Amen!

Stanisław kard. Dziwisz

Justyna Tyrka | Archidiecezja Krakowska
Fot. Br. Dawid Bujas OFM Conv | Archidiecezja Krakowska

Przesłano: 14.04.2019