W związku z publiczną debatą nad incydentami dotyczącymi śmierci obywateli RP i Ukrainy - po interwencji funkcjonariuszy Policji - tocząca się z udziałem posłów na Sejm, kierownictwa MSWiA, kierownictwa Komendy Głównej Policji [iTV Sejm - Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych: „Informacji MSWiA na temat działań podjętych przez Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w celu wyjaśnienia okoliczności śmierci osób w trakcie interwencji dolnośląskich policjantów oraz działań dyscyplinarnych podjętych wobec funkcjonariuszy przeprowadzających przedmiotowe interwencje”] - oczywistym stało się zainteresowanie, czy w powiecie suskim policjanci umundurowani są wyposażeni w kamery nasobne umieszczane na mundurze - w czasie pracy patrolowej, interwencji policyjnych. 

W związku z powyższym - redakcja zwróciła się dzisiaj do Policji w naszym powiecie o to, czy kamery nasobne są już stosowane:

KPP w Suchej Beskidzkiej
Komendant Powiatowy Policji
inspektor Dariusz Drobny

Redakcja zwraca się o przesłanie informacji prasowej - na temat kamer nasobnych - będących na wyposażeniu funkcjonariuszy KPP i KP w powiecie suskim. - Czy, funkcjonariusze umundurowani są wyposażeni podczas pełnienia służby w takie kamery? - Czy, wszyscy funkcjonariusze zobligowani do używania takich urządzeń rejestrujących zostali przeszkoleni w używaniu i dokumentowaniu przebiegu interwencji - takich kamer [typ, model] - ile było takich szkoleń od wprowadzenia kamer nasobnych? Czy, funkcjonariusze WRD są uposażeni w kamery nasobne? - Jeżeli tak, to czy rejestrują przebieg kontroli w ruchu drogowym? Proszę o załączenie zdjęć takiej kamery na mundurze funkcjonariusza - z opisem dla społeczeństwa - do czego upoważniony jest funkcjonariusz wyposażony w kamerę nasobną. - Czego powinni spodziewać się obywatele będący w zainteresowaniu funkcjonariuszy z kamerami nasobnymi? 

- Jeszcze dzisiaj oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej udzielił odpowiedzi:

Policjanci z terenu powiatu suskiego (prewencji jak i ruchu drogowego) na chwile obecną nie są wyposażeni w czasie służby w kamery nasobne.

asp. szt. Wojciech Copija
oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej

przesłano: 13.10.2021 15:18

1 marca 2019 roku na portalu policja.pl ukazała się informacja:

Sądecka Policja idzie z duchem czasu. Od dziś będzie można spotkać funkcjonariuszy z kamerami osobistymi przy mundurze, które będą rejestrowały obraz i dźwięk z przebiegu interwencji. Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu jako pierwsza jednostka w garnizonie małopolskim otrzymała do użytkowania 110 kamer nasobnych.. Po wdrożeniu systemu ich obsługi urządzenia trafiły do policjantów Wydziału Ruchu Drogowego oraz Wydziału Prewencji i od dzisiaj będą używane w codziennej służbie. Głównym celem wykorzystywania kamer jest transparentność policyjnych działań oraz ochrona obywateli, ale także ochrona prawna interweniujących policjantów. Zarejestrowany materiał audio-wideo będzie można wykorzystać np. jako dowód w prowadzonych postępowaniach karnych, w sprawach o wykroczenia czy dyscyplinarnych. Nowoczesne kamery osobiste zostały zakupione przez Komendę Główną Policji. Kolejną jednostką w Małopolsce przewidzianą do wyposażenia w te urządzenia jest Komenda Miejska Policji w Krakowie. Docelowo - zgodnie z Programem Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2017-2020 - wszystkie komendy miejskie i powiatowe w całym kraju zostaną objęte tym systemem. (KWP w Krakowie / mg)

- Czyli "sądecka" Policja - może iść z duchem czasu, ale w powiecie suskim - już nie koniecznie? 

Padły ze strony redakcji dodatkowe pytania do oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej:

Proszę o informację, czy komendant zabiega o kamery nasobne dla KPP i KP - czy, były składane wnioski o taki sprzęt? - Jeżeli były wnioski - to proszę o bliższe informacje. - Jeżeli nie było wniosków - to dlaczego?

- Jak tylko wpłynie odpowiedź na powyższe - będzie aktualizacja tej publikacji.


foto tytułowe: policja.pl

POLECANE /przekierowanie/ Odpowiedź na interpelację nr 19855 w sprawie kamer na policyjnych mundurach Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński Warszawa, 13-04-2018Odpowiedź na interpelację nr 20836 w sprawie monitorowania czynności dokonywanych przez Policję Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński Warszawa, 11-05-2018; REALIZACJA PROGRAMU MODERNIZACJI POLICJI, STRAŻY GRANICZNEJ, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA W LATACH 2017–2020;