31 maja 2021 r. funkcjonariusze ABW zatrzymali Janusza N. pod zarzutem szpiegostwa. Zatrzymany nie przyznał się do winy. W oparciu o ustalenia śledczych sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt.

Podejrzany prowadził aktywność na rzecz Federacji Rosyjskiej. Janusz N. próbował dotrzeć, na zlecenie ustalonych osób działających na rzecz rosyjskiego wywiadu, do polskich oraz zagranicznych polityków, w tym pracujących w Parlamencie Europejskim. Działalność podejrzanego, prowadzona na terenie Polski, Unii Europejskiej i innych krajów, wpisywała się w rosyjskie przedsięwzięcia propagandowo-dezinformacyjne podejmowane w celu osłabienia pozycji Rzeczpospolitej Polskiej w UE i na arenie międzynarodowej.

Podczas czynności procesowych śledczy przeszukali miejsca zamieszkania Janusza N. oraz siedziby związanych z nim podmiotów. W toku działań zabezpieczono ponad 300 tys. zł (częściowo w walucie Euro) oraz dużą ilość nośników danych.

Zatrzymanemu przedstawiono zarzut szpiegostwa na rzecz służb specjalnych Federacji Rosyjskiej przeciwko interesom Rzeczpospolitej Polskiej. 2 czerwca 2021 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, po rozpoznaniu wniosku prokuratury, zastosował wobec Janusza N. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Wydział Zamiejscowy ABW w Olsztynie Delegatury ABW w Białymstoku, pod nadzorem Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.


Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Opublikowano: 10.06.2021
foto tematyczne: archiwum ABW


Na polecenie prokuratora Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie 31 maja 2021 r. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali Janusza N. Prokurator przedstawił zatrzymanemu zarzut szpiegostwa. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie.

Usłyszał prokuratorskie zarzuty

Prokurator Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie przedstawił zatrzymanemu zarzut szpiegostwa na rzecz służb specjalnych Federacji Rosyjskiej przeciwko interesom Rzeczpospolitej Polskiej kwalifikowany z art. 130 par. 1 kk.

Czyn ten zagrożony jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

W trakcie czynności procesowych przeszukano miejsca zamieszkania Janusza N. oraz siedziby związanych z nim podmiotów. W toku działań zabezpieczono pieniądze o równowartości ponad 300 tysięcy złotych oraz dużą ilość nośników danych.

Na wniosek prokuratora Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie sąd zastosował wobec Janusza N. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Działalność na rzecz Federacji Rosyjskiej

W toku śledztwa prokurator ustalił, że podejrzany prowadził aktywność na rzecz Federacji Rosyjskiej, którą nasilił po tym jak wcześniej pod zarzutem szpiegostwa zatrzymano jego  współpracownika. Janusz N. na zlecenie osób działających na rzecz rosyjskiego wywiadu, próbował nawiązać kontakt z polskimi oraz zagranicznymi politykami, w tym pracującymi w Parlamencie Europejskim. Podejrzany prowadził swoją działalność na terenie Polski, Unii Europejskiej i innych krajów, która wpisywała się w rosyjskie przedsięwzięcia propagandowo-dezinformacyjne podejmowane w celu osłabienia pozycji Rzeczpospolitej Polskiej w UE i na arenie międzynarodowej.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Opublikowano: 10.06.2021