miniatura

Komunikat prezesa Najwyższej Izby Kontroli

26.09.2023 20:48 1 komentarze

Marian Banaś prezes Najwyższej Izby Kontroli skierował do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej list, w którym poinformował głowę państwa o niedopełnieniu ustawowych obowiązków przez marszałek Sejmu RP. Przekazał także, iż o zaistniałej sytuacji zostały p...