12. Pytania w sprawach bieżących

13. (UE) Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2275 i 2358)* - sprawozdawca poseł Leszek Galemba.

14 (UE) Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (druki nr 2342 i )* - sprawozdawca poseł

15. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2341 i )* - sprawozdawca poseł

16. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2343 i 2367)* - sprawozdawca poseł Tomasz Latos.

17. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2344 i 2356)* - sprawozdawca poseł Zdzisław Sipiera.

18. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr .)*

19. Informacja bieżąca /przekierowanieKomunikat o włączeniu do porządku dziennego 57. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej informacji bieżącej oraz pytań w sprawach bieżących;

20. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2349) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół - uzasadnia prezes Rady Ministrów.

21. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2335) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół - uzasadnia minister rodziny i polityki społecznej.

22. Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (druk nr 1696) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół - uzasadnia poseł Grzegorz Wojciechowski.

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja prezesa Rady Ministrów na temat stanu systemu zarządzania kryzysowego oraz działań Rady Ministrów na rzecz jego wzmocnienia w związku z awarią w dniu 19.02.2022 r. numeru alarmowego 112 i nieprawidłowym działaniem Centrów Powiadamiania Ratunkowego w całym kraju

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie konieczności wprowadzenia dotkliwych sankcji wobec władz Federacji Rosyjskiej oraz powiązanych z nią oligarchów

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie przygotowania Polski do udzielenia obywatelom Ukrainy ewentualnej pomocy w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji dzieci i młodzieży, zamieszkania oraz pracy na terytorium RP, w przypadku eskalacji konfliktu z Federacją Rosyjską i napływu do Polski uchodźców z Ukrainy.

* - porządek dzienny może być uzupełniony po doręczeniu właściwych przedłożeń

Legenda: (UE) - ustawy i projekty ustaw mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej

HARMONOGRAM OBRAD

Przybliżony czas rozpatrywania punktów porządku dziennego na 57. posiedzeniu Sejmu w dniu 23 czerwca 2022 r. (czwartek)

godz. 9:00 – 11:15 - Pytania w sprawach bieżących (pkt 12)

godz. 11:15 – 12:45 - Głosowania, w tym:

- Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosków o uzupełnienie porządku dziennego o punkty:

- Informacja prezesa Rady Ministrów na temat stanu systemu zarządzania kryzysowego oraz działań Rady Ministrów na rzecz jego wzmocnienia w związku z awarią w dniu 19.02.2022 r. numeru alarmowego 112 i nieprawidłowym działaniem Centrów Powiadamiania Ratunkowego w całym kraju

- Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie konieczności wprowadzenia dotkliwych sankcji wobec władz Federacji Rosyjskiej oraz powiązanych z nią oligarchów

- Informacja prezesa Rady Ministrów w sprawie przygotowania Polski do udzielenia obywatelom Ukrainy ewentualnej pomocy w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji dzieci i młodzieży, zamieszkania oraz pracy na terytorium RP, w przypadku eskalacji konfliktu z Federacją Rosyjską i napływu do Polski uchodźców z Ukrainy

- (UE) Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2275 i 2358) (pkt 13)

- (UE) Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (druki nr 2342 i ) (pkt 14)

- Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2341 i ) (pkt 15)

- Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2343 i 2367) (pkt 16)

- Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2344 i 2356) (pkt 17)

- Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr .) (pkt 18)

godz. 12:45 – 14:30 - Informacja bieżąca (pkt 19)

godz. 14:30 – 16:00 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2349) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 20)

godz. 16:00 – 17:30 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2335) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 21)

godz. 17:30 – 18:45 - Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (druk nr 1696) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 22)

godz. 18:45 – 19:30 - ew. oświadczenia poselskie


opublikowano: 23.06.2022 / aktualizacja: 23.06.2022, 18.33

foto tytułowe: Aleksander Zieliński / Kancelaria Sejmu
fotogaleria: Aleksander Zieliński, Anna Strzyżak, Łukasz Błasikiewicz / Kancelaria Sejmu

POLECANE: Porządek dzienny 57. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 22 czerwca 2022 r. (środa) iTV Sejm;


źródło: sejm.gov.pl