Omówienie "Projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw", którego wnioskodawcą jest Minister Sprawiedliwości (numer z wykazu: UD261).