To już kolejna gmina w powiecie suskim, której radni mają od teraz adresy e-mail przypisane do mandatu w radzie gminy - czyli to działa! Przez kilkanaście lat nie przyszło radnym gminy i powiatu do głowy, że radny nie może korzystać prywatnego adres e-mail w kontaktach z obywatelami do spraw związanych z wykonywaniem mandatu uzyskanego w wyborach samorządowych. Tak - to dopiero interwencja prasowa suskiDlaWas.info portalu prasowego sprawia, że w system sprawowania władzy JST wkracza ochrona danych osobowych oraz tajemnica korespondencji gwarantowana Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej w artykule 49. - Radni nie są urzędnikami - ich korespondencja z obywatelami nie jest korespondencją prywatną ale także nie jest korespondencją urzędniczą - więc podlega ochronie prawnej i tajemnicy korespondencji - nie może być kontrolowana przez wójta lub burmistrza, nie może być kontrolowana także przez Biuro Rady lub przewodniczącego rady - co do tej pory było wręcz normą w urzędach nadużywających uprawnień ustawowych wobec obywateli.

Od dzisiaj każdy może napisać e-mail do radnego Rady Gminy w Jordanowie - nie potrzeba urzędowej ścieżki ani korzystania z ePUAP - bo pisanie do radnych jest objęte tajemnicą. Każdy może też rozliczać radnego z obietnic wyborczych, które rani składali podczas kampanii wyborczej. - To również szansa na prowadzenie konwersacji z radnymi na tematy istotne dla gminy ale bez składania wniosków lub skarg! - Radny jest przedstawicielem społeczeństwa a nie wójta lub urzędu. - Osoby zainteresowane wymianą zdań, opinii lub sugestii mogą pisać mając na uwadze bezpośredni kontakt. - Nadal jednak radni korzystają z prywatnych telefonów - czyli prywatnych kart SIM - nie gwarantujących ochrony danych osobowych. - Ten problem ma praktycznie każda rada gminy, rada powiatu - w powiecie suskim. Brak transparentności i brak przestrzegania przepisów RODO. - Interesujące, co z tym zrobi PUODO? Tym czasem trwa chaos i bałagan - tak, jakby samorządów nie było stać na zakupienie piętnastu aparatów GSM zaopatrzonych w karty SIM - opłacenie abonamentów i pozostawienie tego do kontroli - jaką może prowadzić nie tylko sąd lub służby specjalne oraz prokuratura i Policja. - Działania antykorupcyjne są łatwiejsze - jeżeli radni używają skrzynek e-mail nie będących prywatnymi skrzynkami oraz numerów telefonów, które nie są ich prywatnymi numerami i aparatami GSM. - Przejrzystość w JST jest nadal problemem, który wykorzystują urzędnicy w tylko własnym interesie. O urzędzie z otwartymi drzwiami do wójta, burmistrza lub sekretariatu lub innego biura urzędowego - nadal mowy nie ma. Dwie osoby w gabinecie - to norma ale już załatwianie sprawa za zamkniętymi drzwiami może rodzić nie tylko podejrzenia o brak transparentności - bo to jest brak przejrzystości działań. EKDA >> jest czymś, co znają urzędnicy ale tym się nie chwalą przed petentami, których traktują jako klientów. - Niby nie wiele a jednak - petent to nie klient! Patologia nazywania petentów jako klientów jest "chorobą urzędniczą" - której trzeba się przeciwdziałać. 

Rada Gminy w Jordanowie przybliżyła się do demokratycznych zasad sprawowania władzy - co mieszkańcom gminy oraz ludziom z Polski, UE ale także całego świata ułatwia kontaktowanie się z radnymi bezpośrednio - a nie przez pisanie na adresu urzędu lub biura rady. A wszystko za sprawą działań prasy - redakcji suskiDlaWas.info - w wielu kręgach samorządowych tępionej za wolność słowa. A o ta wolność słowa walczyli strajkujący w czasie PRL, o tą wolność słowa walczyło zbyt wielu - oddając nawet życie i zdrowie - aby przyzwolić na tłumienie wolności słowa i prasy niezależnej od finansowania ze środków publicznych, jak to nadal robią samorządy w powiecie suskim - podnosząc koszty utrzymania urzędników - bardzo często nie robiących nic innego, jak pisanie na propagandowych portalach nie zarejestrowanych w żadnym sądzie okręgowym właściwym dla siedziby urzędu miasta, urzędu gminnego lub powiatowego. Ale i to tego prasa dojdzie - bo zajmują się tym specjaliści od ochrony praw obywatelskich i oczywiście UODO.

Napisz do radnego, żądaj odpowiedzi - rozliczaj indywidualnie tych, którzy obiecują lub głosują - masz do tego prawo gwarantowane Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej w artykule 16.

Witamy w demokracji! Tylko jeszcze wam trochę brakuje do transparentności.

Radni są dla obywateli a nie obywatele dla radnych. Składali ślubowanie:

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."

Przewodniczący:

Mirek Daniel - email: danielmirek@gmina-jordanow.pl

 

Wiceprzewodniczący:

Filipek Zdzisław - email: zdzislaw.filipek@gmina-jordanow.pl

 

Radni:

1. Bogacz Renata - Osielec - email: renata.bogacz@gmina-jordanow.pl


2. Filipek Zdzisław - Toporzysko - email: zdzislaw.filipek@gmina-jordanow.pl


3. Firek Piotr - Osielec - email: piotr.firek@gmina-jordanow.pl


4. Grzechyńka Jacek - Osielec - email: jacek.grzechynka@gmina-jordanow.pl


5. Hanusiak Wiesław - Łętownia - email: wieslaw.hanusiak@gmina-jordanow.pl


6. Jąkała Andrzej - Wysoka - email: andrzej.jakala@gmina-jordanow.pl


7. Jopek Kazimierz - Łętownia - email: kazimierz.jopek@gmina-jordanow.pl


8. Kołodziejczyk Jarosław - Łętownia - email: jaroslaw.kolodziejczyk@gmina-jordanow.pl


9. Książek Stanisław - Łętownia - email: stanislaw.ksiazek@gmina-jordanow.pl


10. Kulka Zofia - Toporzysko - email: zofia.kulka@gmina-jordanow.pl


11. Matejko Adam - Naprawa - email: adam.matejko@gmina-jordanow.pl


12. Mirek Daniel - Naprawa - email: danielmirek@gmina-jordanow.pl


13. Ordzowiały Ryszard - Osielec - email: ryszard.ordzowialy@gmina-jordanow.pl


14. Płanica Barbara - Naprawa - email: barbara.planica@gmina-jordanow.pl


15. Wierzba Eugeniusz - Toporzysko - email: eugeniusz.wierzba@gmina-jordanow.plDo pobrania w wersji PDF SKŁAD RADY GMINY JORDANÓW 2018 -2023 >>

źródło: bip.malopolska.pl/ugjordanow

Informację o tym, że od dzisiaj radni Rady Gminy w Jordanowie posiadają indywidualne adresy e-mail przesłała Sylwia Wodecka pracownik Biura Rady Gminy w Jordanowie. Blisko półtorej roku od złożenia przez radnych ślubowania - dopiero wielomiesięczne upominanie radnych a zwłaszcza przewodniczącego odnosi skutek. Obywatele mają kolejny powód do stwierdzenia, że prawo staje się prawem a urząd nie ma nic do tego, z kim kontaktują się legalnie radni z pominięciem drogi urzędowej. Chociaż zawsze można wziąć papier, długopis i kopertę i napisać do radnego na adres Biura Rady - czego nie może otwierać nikt poza adresatem. - Myślicie, że zawsze tak było? Nie zawsze! W wielu przypadkach w powiecie suskim mogło dochodzić (a nawet może dochodzi) do nadużywania prawa przez burmistrza lub wójta w relacji wobec radnego lub rady. A funkcja rady nie jest funkcją urzędową lecz samorządową w imieniu obywateli. Urzędnicy mają dopełniać obowiązków wykonywania uchwał rady i rozliczania się przed obywatelami ale także przed prasą, której Ustawodawca nadał szczególne uprawnienia:

Wyrok z dnia 1 czerwca 2000 r. III RN 64/00 Konstytucja RP ustanawia wyższe standardy ochrony wolności wypowiedzi niż przewidziane w art. 10 Konwencji z dnia 4 listopada 1950 r. o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284). Odmowa udostępnienia prasie akt urzędowych, podobnie jak odmowa udzielenia informacji, może nastąpić jedynie ze względu na ochronę tajemnicy państwowej, urzędowej lub innej tajemnicy chronionej ustawą. W interesie Rzeczypospolitej Polskiej leży gwarantowanie prasie jak najszerszego dostępu do informacji będących w posiadaniu organów i instytucji publicznych, rozumianego jako prawo do uzyskania informacji nie tylko w formie przekazu ustnego, pisemnego czy w innej postaci od zobowiązanego organu, lecz także przez wgląd do akt powstałych w rezultacie jego działalności.    

Starsze pokolenie czytelników pamięta lata strajków związkowców Solidarności - kiedy domagali się wolnej i niezależnej prasy publikującej w oparciu o wolność słowa. - Dzisiaj wiele samorządów pod kierownictwem starosty, burmistrzów lub wójta - prowadzi nielegalną lub z naruszeniem prawa działalność wydawniczą propagandową za publiczne środki finansowe z korzyścią dla własnego wizerunku - wielu prowadzi działalność aktywnie w social media - promując siebie ale jednocześnie utrudniając pracę prasie i wolności słowa o tym, co robią osoby sprawujące stanowiska i funkcje publiczne. To rodzi najczęściej korupcję, która ujawniana jest sukcesywnie przez organy Rzeczypospolitej lub Unii Europejskiej oraz europejskie takie, jak: Eurojust lub Europol oraz dziennikarzy i prasę. 

Kim jesteśmy dla urzędników? Petentami! A nie klientami! Radni są naszymi delegatami - aby pilnować porządku prawnego działających urzędników - bo rani pobierają diety jako delegaci społeczni z funduszu rady gminy, rady miejskiej lub rady powiatu - a urzędnicy są zatrudniani na umowę o pracę i pracują dla nas - bardzo często nieuczciwie. - To dlatego prasa ma nadaną rolę kontrolną - bardziej niż przeciętny obywatel. 

Wspierając niezależną prasę wspierasz demokrację i prawa obywatelskie. 

POLECANE TEMATY:

Po interwencji prasowej - Przewodniczący Rady Miejskiej Suchej Beskidzkiej wskazał indywidualne adresy e-mail do korespondencji chronionej prawem z radnymi Rady Miasta Sucha Beskidzka

Napisz do radnego w gminie Stryszawa

XV sesja Rady Miasta Sucha Beskidzka zwołana przez przewodniczącego rady Krystiana Krzeszowiaka - na 25 lutego 2020 r. - Czy burmistrz narzuca swoje standardy radnym?

XVI Sesja Rady Gminy Zawoja w dniu 20 lutego 2020 r. - czyli ożywione dyskusje, zgrzyty, konflikty interesów i jednomyślność w uchwalaniu uchwał

Bomba anty-ekologiczna w gminie Maków Podhalański

Radni Rady Powiatu Suskiego widzieliby chętnie więcej funkcjonariuszy Policji na terenie Jordanowa i gminy Jordanów

Czego nie wiedzą radni Rady Gminy Zawoja - co wójt uznaje za istotne a nieistotne i dlaczego uważa, że radny może wnieść do prokuratury o wszczęcie śledztwa?

Przewodnicząca Rady Gminy Stryszawa Krystyna Wajdzik odpowiedziała na krytykę prasową - tym samym dołącza do samorządowców idących w stronę demokracji i poszanowania praw obywateli

Kolejna odsłona samorządzenia w Makowie Podhalańskim - czyli Edward Orawiec zwołuje sesję Rady Miejskiej