Podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie przebiegu wschodniej obwodnicy Tarnowa. Nowy odcinek DK73 przebiegać będzie na wschód od miasta i poprzez nowy węzeł połączy autostradę A4 z DK94. Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) opracuje MULTICONSULT Polska.