6 firm jest zainteresowanych zaprojektowaniem i przebudową układu drogowego na „zakopiance” (DK7) w Libertowie. Na to zadanie GDDKiA zamierza przeznaczyć ponad 188 milionów złotych (188 373 558,04 zł). Wszystkie złożone oferty mieszczą się w tej kwocie. GDDKiA rozpoczyna sprawdzanie złożonych ofert.