Scena polityczna w gminie Maków Podhalańskim - zaczyna już teraz przypominać o tym, że zbliża się koniec kadencji 2018-2023. Pojawiają się działania w radzie miejskiej, które mają być może przekonać opinię publiczną do głosowania w zbliżającej się wielkimi krokami kolejnej kampanii do wyborów samorządowych. - Na ile, jest to realizacja oczekiwań społecznych - a na ile - jest to, realizacja planów działalności wynikającej z wykonywania mandatu społecznego - najlepiej oceniają nieoficjalnie mieszkańcy.


Tematy społeczne związane z budową Podbabiogórskiego Centrum Kultury w Makowie Podhalańskim - są przedmiotem wielu dyskusji społecznych, plotek i publikacji prasowych. Samorządowcy podejmując realizację tej inwestycji - zdecydowali o tym, że deficytowa inwestycja będzie z pożytkiem ostają dla grup społecznych - ale, już nie koniecznie dla ogółu społeczeństwa. 

Okazuje się, że w radzie gminy Maków Podhalański - nie ma jednomyślności - co, do transparentności realizacji zadania publicznego. - Burmistrz Paweł Sala - organizuje przetargi na kolejne etapy prac budowlanych i wyposażenia obiektu - ale już nie informuje mediów prasowych o podejmowanych działaniach, spotkaniach z oferentami, wykonawcami - wiele dzieje się zdecydowanie poza opinią publiczną. Ktoś zarabia - ktoś traci. - Tracą podatnicy, bo wielu mieszkańców gminy Maków Podhalański - być może - nigdy, nie będzie miało okazji przebywać w Podbabiogórskim Centrum Kultury.

Dwie radne rady miejskiej gminy Maków Podhalański postanowiły sprawdzić, jak finansowana jest inwestycja. - Być może mają poważne wątpliwości w zakresie gospodarowania finansami gminy, gdzie potrzeb na cito - jest zdecydowanie więcej niż zaplanowana i realizowana inwestycja kultury. - Ciekawe - co, planuje obecny burmistrz Paweł Sala - w związku ze zbliżającym się końcem kadencji samorządowej? - W społeczeństwie krążą plotki, że inwestycja ma służyć "koalicji" trzymającej władzę, jako baza indoktrynacji. 

Dość interesujące może okazać się pominięcie imienia i nazwiska burmistrza w poniższej interpelacji. - Czyżby, radne: Dorota Kaczmarczyk oraz Małgorzata Fidelus-Sroka - miały coś do przekazania opinii publicznej?

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej Strączek
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację: Dorota Kaczmarczyk, Małgorzata Fidelus-Sroka
Czas realnego wytworzenia informacji: 2022-05-19
Czas wygenerowania informacji w BIP: 2022-05-20 13:27:17

Ewentualne uwagi, lub sugestie dotyczące finansowania PCK w Makowie Podhalańskim - czytelnicy, mogą przesyłać na adres redakcji: suski@dlawas.info;

Także bezpośrednio do radnych wnoszących interpelację:

Fidelus-Sroka Małgorzata Stefania e-mail: m.fidelus-sroka@makow-podhalanski.pl;

Kaczmarczyk Dorota Sabina e-mail: d.kaczmarczyk@makow-podhalanski.pl;

Nie wiadomo, czemu radne nie wpisały w interpelacji adresów e-mail, nie wskazują także numerów telefonów używanych podczas wykonywania mandatu publicznego - przetwarzając w prywatnych telefonach dane kontaktujących się z nimi osób - w sprawach publicznych. - Nadal transparentność radnych gminy Maków Podhalański - pozostawia wiele do życzenia - pomimo wytycznych UODO: Kwestia ochrony danych osobowych - a używanie prywatnych telefonów przez radnych i członków jednostek pomocniczych w JST - w tym w powiecie suskim;

Organ wykonawczy gminny lub powiatu, który sprawuje pieczę nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych w jednostce, powinien wypracować jednolite praktyki w tym zakresie dla wszystkich radnych i wpisał je w ogólną koncepcję przetwarzania danych obowiązującą w danej jednostce samorządowej. Jednym z przykładowych rozwiązań mogłoby być korzystanie przez radnych ze służbowych telefonów i poczty elektronicznej, co powinno zapewnić lepszą ochronę danych osobowych (np. przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym). Radni powinni również zostać uświadomieni przez samorządowy organ wykonawczy w zakresie właściwego zabezpieczenia narzędzi komunikacji wykorzystywanych do wykonywania czynności służbowych. Należałoby również określić to, z jakich aplikacji i narzędzi można korzystać np. na telefonie służbowym oraz to, do jakich celów telefon ten nie powinien być wykorzystywany... W jednej ze spraw, w której administrator nie miał kontroli nad przetwarzanymi danymi osobowymi i doszło do naruszenia ochrony danych prezes UODO nałożył na administratora karę w wysokości 50 tys. zł. Adam Sanocki, rzecznik prasowy, Urząd Ochrony Danych Osobowych

Jak, tylko burmistrz udzieli odpowiedzi na powyższą interpelację - zostanie ona opublikowana w interesie opinii publicznej. 

POLECANE: RUSZYŁY PRACE INICJUJĄCE BUDOWĘ PODBABIOGÓRSKIEGO CENTRUM KULTURY W MAKOWIE PODHALAŃSKIM;

WARTO WIEDZIEĆ: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej;

OBOWIĄZUJĄCE:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym;

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym;

SATYRA
źródło: archiwum CBA