22 lutego 2019 roku weszła w życie - ustanowiona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i przyjęta bez poprawek przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej - Święto Chrztu Polski

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek

USTAWA

z dnia 22 lutego 2019 r. o ustanowieniu Święta Chrztu Polski

W celu upamiętnienia chrztu Polski, datowanego na 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego, uchwala się co następuje:

Art. 1. Dzień 14 kwietnia ustanawia się Świętem Chrztu Polski.

Art. 2. Święto Chrztu Polski jest świętem państwowym.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU W/Z / – / Ryszard Terlecki Wicemarszałek Sejmu


Pozostaje oczekiwać na doniesienia medialne, jak w całej Rzeczypospolitej Polskiej będzie obchodzone to święto państwowe. - Jak uczczą je samorządowcy i władze centralne państwa. - Na ile poczucie państwa katolickiego jest oparte o realne wartości katolickie a na ile te wartości zostały zdewaluowane na rzecz wielokulturowości określanej jako multi-kulti - według niemieckiej Kanclerz kierunku wiodącego w zmaganiach Unii Europejskiej z katolicyzmem prezentowanym przez obecną opcję polityczną rządzącą Rzeczpospolitą Polska. 

Chrzest Polski jest także świętem kościelnym - co stanowi o dodatkowej randze tego dnia - w tym roku zbiegłego z Niedzielą Palmową. - Ile Polaków jest w Polsce katolickiej a ilu Polaków wybiera wielokulturowość - zapewne doświadczymy tego dnia. 


Maria Moczydlak
Redaktor Naczelna i wydawca portalu




grafika: By Jan Matejko - http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=31479, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53474881