W związku z dotychczasowymi i zapowiadanymi kolejnymi intensywnymi opadami śniegu w Małopolsce (http://www.pogodynka.pl/przewidywanie) wojewoda małopolski Piotr Ćwik zwołał na jutro, tj. na 7.01.2019 r., na godz. 9.00 doraźne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Jednocześnie – ze względu na dotychczasowe opady śniegu – przypominamy właścicielom i zarządcom nieruchomości o spoczywającym na nich obowiązku odśnieżania dachów i usuwania lodowych sopli. Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty wielkopowierzchniowe, m.in. hipermarkety, hale targowe i sportowe oraz magazyny. Właściciel bądź zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu, może zostać ukarany mandatem. Można również wprowadzić natychmiastowy zakaz użytkowania obiektu(https://www.gov.pl/web/mswia/mswia-przypomina-o-obowiazku-odsniezania-dachow).

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazało wojewódzkim służbom, inspekcjom i strażom oraz wszystkim małopolskim powiatowym centrom zarządzania kryzysowego pismo dotyczące zintensyfikowania działań w tym zakresie.

Informacja z dnia 6 stycznia 2019 r.

autor: 

dr Joanna Paździo

Rzecznik Prasowy Wojewody Małopolskiego

Kierownik Oddziału ds. Mediów i Komunikacji Społecznej