Wystąpienie przed Sejmikiem Województwa Małopolskiego - radnego gminy Zawoja - dra inż. Sławomira Kudzi - wzbudziło tak duże zainteresowanie opinii publicznej, że można napisać, ...idzie nowe. - Taki tryb myślenia stawia radnego w szeregu - nie tylko dalszego rozwoju politycznego i samorządowego, ale daje nadzieję, że ekologia będzie kojarzona z pomysłowością i inicjatywą opartą o tradycje technologiczne udoskonalane zgodnie z obecną wiedzą i rozwojem techniki wytwarzania energii elektrycznej - zmniejszającej zużycia paliw stałych - zwłaszcza węgla.