Prezentacja Centrum Teleopieki towarzyszyła wyjazdowemu posiedzeniu Zarządu Województwa Małopolskiego

Dzisiaj o godz. 10:00 odbyła się prezentacja Centrum Teleopieki w siedzibie - w Suchej Beskidzkiej (ul. Role 145, wejście od strony parkingu sklepu). W spotkaniu wzięli udział m.in.: marszałek Jacek Krupa, wicemarszałek Wojciech Kozak, członek ZWM Grzegorz Lipiec oraz Piotr Bodzek – prezes Stowarzyszenia Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Mariusz Adaszek – sekretarz stowarzyszenia. Uczestniczyli także przedstawiciele władz lokalnych.Urządzenie alarmowe informujące Tele-Anioła o zagrożeniu nosi się na nadgarstku ręki tak, jak nosi się zegarek.  Funkcjonalność i społeczna rola Centrum Teleopieki jest elementem wdrażania standardów Unii Europejskiej względem opieki nad osobami, które wymagają społecznego wsparcia oraz poczucia bezpieczeństwa w każdej sytuacji. - Jest to rozwiązanie o tyle oryginalne, że zmierza do odciążenia Pogotowia Ratunkowego, Ratownictwa Medycznego oraz bardzo często samych potrzebujących od niepotrzebnego stresu, jaki towarzyszy dezorientacji w przypadku wymagającym wsparcia ale nie koniecznie interwencji medycznej. - Taki model społecznej integracji osób będących odpowiednio przeszkolonych z osobami potrzebujących opieki pozamedycznej stanowi przygotowanie do sytuacji, kiedy brakuje rąk do pracy i może zabraknąć odpowiednich osób w kręgach najbliższych potrzebującym na ciągłą opiekę bezpośrednią - a bywa przecież różnie - bo życie potrafi zaskakiwać sytuacjami, kiedy brakuje na wszystko czasu - wówczas rola opiekuna "tele-anioła" wypełnia lukę. - Jak to się sprawdzi w naszych realiach polskich i na ile będzie to skuteczne musimy poczekać jakiś czas, kiedy analitycy dokonają podsumowania jakiegoś odcinka czasu pracy Centrum Teleopieki. Pracownicy Centrum Teleopieki zapoznali gości oraz przedstawicieli mediów z podstawami funkcjonowania Centrum a także udzielili wielu wyczerpujących informacji o doświadczeniach już nabywanych w opiece nad osobami, które zdecydowały się skorzystać z tej formy pomocy na odległość poprzez urządzenia mobilnej i stacjonarnej łączności.  Teraz musimy wierzyć, że uda się pomagać wszystkim oczekującym takiego wsparcia. - Ogólnie wzbogacamy się o kolejne narzędzia wspierania najsłabszych - a jest to więc krok ku polepszeniu życia mieszkańców powiatu suskiego.

Szczegółowych informacji należy poszukać na stronie internetowej: www.malopolska.pl/teleaniol