Na terenie województwa mazowieckiego funkcjonariusze warszawskiej Delegatury CBA zatrzymali kobietę, która wyprowadziła z majątku spółki blisko 700 tys. złotych. Pieniądze zostały wyłudzone jako fikcyjne wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej, która w rzeczywistości nie świadczyła na rzecz spółki żadnej pracy. Celem tego pozorowanego zatrudnienia było wyłudzenie dofinansowania ze środków publicznych. W wyniku tego oszustwa straty PFRON tytułem dofinasowania wynagrodzenia dla osób niepełnosprawnych to ponad 70 tys. złotych.