Maków Podhalański od pewnego czasu traci placówki edukacyjną i zdrowotną - polityka samorządów - miejskiego i powiatowego - skutecznie destabilizuje życie mieszkańców miasta i gminy Maków Podhalański.

MOW NFZ informuje, że Dyrektor ZOZ w Suchej Beskidzkiej przesłał 24 maja br. wniosek o rozwiązanie za porozumieniem stron umowy w zakresie oddziału chorób zakaźnych.


Wniosek został rozpatrzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i pozytywnie zaopiniowany.


Dyrekcja szpitala rozwiązanie umowy tłumaczy problemami kadrowymi na oddziale, które dyrekcja szpitala zgłaszała również wcześniej w MOW NFZ.


Szpital obecnie dysponuje ryczałtem 45,9 mln zł na 2019 r., zaś liczba sprawozdanych jednostek na oddziale chorób zakaźnych w pierwszym półroczu 2019 r. wyniosła 475 306.Po zamknięciu oddziału chorób zakaźnych w Szpitalu w Suchej Beskidzkiej (oddział chorób zakaźnych w Makowie Podhalańskim należy do struktury Szpitala Powiatowego w Suchej Beskidzkiej) pacjenci będą mieli możliwość leczenia się na 11 oddziałach chorób zakaźnych w następujących szpitalach:

 

 1.        Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie
 2.        Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 3.        5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
 4.        Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
 5.        Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie
 6.        Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
 7.        Szpital Św. Anny w Miechowie
 8.        Nowy Szpital w Olkuszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 9.        Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
 10.        Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

   

W pierwszym półroczu 2019 r. na oddziałach zakaźnych w Małopolsce leczonych było 3369 pacjentów, w tym na oddziale chorób zakaźnych w Suchej Beskidzkiej 161 osób, co w porównaniu z innymi oddziałami jest jedną z najmniejszych ilości pacjentów w województwie.

Aleksandra Kwiecień

Rzeczniczka Prasowa
Małopolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

Przesłano: 10.07.2019Zadłużenie gminy Maków Podhalański rośnie, wzrosły opłaty za wodę i ścieki. - Natomiast Rada Miejska Makowa Podhalańskiego kilkanaście dni temu obdarowała burmistrza Pawła Salę wotum zaufania i absolutorium - bez jakiegokolwiek sprzeciwu. - W co gra Rada Miejska Makowa Podhalańskiego i jak bardzo zaszkodzi mieszkańcom najludniejszego miasta w powiecie suskim - najbardziej zadłużonego samorządu w powiecie suskim? Mieszkańcy informują, że nie pozostaną dłużni samorządowi, który zuboża dorobek wielu pokoleń - znajdą demokratyczne ścieżki rozliczania zarówno burmistrza, jak też radnych podejmujących niekorzystne uchwały lub milcząco akceptujących narzucony ton polityczny w mieście. 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej nie wspiera mieszkańców powiatu - likwidując najpierw placówkę edukacyjną a teraz szpitalny oddział obserwacyjno-zakaźny w Makowie Podhalańskim. - Celowa destabilizacja życia mieszkańców w powiecie suskim a szczególnie Makowa Podhalańskiego i gmin powiązanych? - Spadek troski o zdrowie i życie mieszkańców jest uchybieniem konstytucyjnym prawom obywatelskim - z czego nie robią sobie problemu samorządowcy - mało kiedy korzystający z publicznej służby zdrowia. Zresztą ZOZ w Suchej Beskidzkiej zbyt mocno różnicuje priorytety opieki medycznej - gdzie osoby obłożnie chore są na marginesie kompleksowej opieki - z nastawieniem na ogólne jedynie wspieranie pacjentów - tak, jak to się dzieje w przypadku pacjentów oddziału paliatywnego - obłożonego tak, że dochodzi do uszczuplenia praw pacjentów oczekujących na godne warunki przed odejściem ku wieczności. - Nic dziwnego, że taki samorząd ma problemy z pozyskaniem fachowego personelu medycznego - skoro widać, jak na dłoni, że łatwiej w powiecie o rozrywkę niż o opiekę medyczną. - Czyżby kult zdrowego ciała wkradał się w szeregi włodarzy powiatu i gmin? A co z chorymi? - Co z osobami cierpiącymi w osamotnieniu na choroby przewlekłe, na choroby wirusowe - co z pacjentami oczekującymi na leczenie a nie tylko przetrzymywanie na oddziałach? - W całej Polsce CBA i inne służby kontrolują samorządy - wychodzą potężne niewłaściwości - ale tam, gdzie są kontrole - ludzie odzyskują wiarę w sprawiedliwość. - W ZOZ w Suchej Beskidzkiej brakuje troski o ludzi - o zwykłych pacjentów - czasem tak chorych, że oczekiwanie na leczenie przestaje być nadzieją a staje się udręką. - Likwidacja oddziału obserwacyjno-zakaźnego jest oznaką słabości włodarzy powiatu i Makowa Podhalańskiego - w warunkach uczciwości powinni podać się do dymisji - aby dać szanse na działanie tym, którzy chcą i potrafią troszczyć się o ludzi i ich godność oraz rywalizować na niwie krajowej i UE. - Trzymanie się stanowisk jest oznaką słabości - brakiem umiejętności zarabiania poza sfera budżetową. Wygodne życie na pensji publicznego budżetu jest zbyt wielką pokusą? Ale trzeba się wykazywać a nie tylko przychodzić do pracy i powielać te same uchwały, rozporządzenia. - Trzeba umieć spotykać się z mieszkańcami - na ulicy, na placach i debatować - jak prowadzić gospodarkę samorządową - aby nie tracić a zyskiwać. 

- Jednocześnie samorząd Makowa Podhalańskiego ściągnął sobie na Dni Ziemi Makowskiej "gwiazdora" rock polo - w tajemnicy trzymając umowę (samorząd zapłacił "gwiazdorowi" za 90 minut coverów i pseudo przebojów - tyle - ile stanowi kilkumiesięczna pensja lekarza - których brakuje w ZOZ w Makowie Podhalańskim) - która musi być ujawniona publicznie - bo może się okazać, że samorząd prowadzi politykę ekonomiczną szkodliwą dla podatników i mieszkańców miasta i gminy. - Tracimy niezmiernie ważną placówkę opieki zdrowotnej - od teraz, jak to wyjaśnia MOW NFZ - mieszkańcy mogą sobie jeździć do: Krakowa, Proszowic, Myślenic, Miechowa, Nowego Sącza oraz Dąbrowy Tarnowskiej - tylko nie do Makowa Podhalańskiego! Nie wiem - gratulować mieszkańcom - czy też współczuć braku dostatecznej troski samorządów lokalnych o stan zdrowia i prawa gwarantowane konstytucyjnie. - W miejsce oddziału obserwacyjno-zakaźnego ma być rozszerzony oddział paliatywny (informacja od personelu medycznego) - być może bardziej korzystny dla ZOZ ale nie dla pacjentów. Na oddziale paliatywnym pacjenci wiele do powiedzenia nie mają.

Niestety zarząd Szpitala w Makowie Podhalańskim będącego częścią organizacyjną ZOZ w Suchej Beskidzkiej ani nikt z ww. oddziału nie udzielił wyczerpujących informacji - prosić ich o informację w interesie pacjentów można - ale jeżeli nie odpisują na prośby o informację - to należy ujawniać wszystko to, co świadczy o wadliwej polityce zarządzania publicznymi placówkami medycznymi w powiecie suskim. Pacjenci i mieszkańcy powiatu suskiego nie są gorsi niż pacjenci i mieszkańcy Krakowa, Warszawy, Poznania czy Gdańska. - Mamy prawo do wysokiego poziomu opieki medycznej za składki, jakie odprowadzamy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - a samorządy mają obowiązek zatrudniania najlepszych lekarzy - oferujących najwyższe standardy leczenia - bo płacimy wszyscy za taki poziom a nie bylejakość. To UE a nie PRL. Chcemy gwarancji naszych praw a nie odbierania nam placówek położonych blisko miejsca naszego zamieszkania. Kosztów dojazdów nie refunduje NFZ - więc żądajmy poszanowania naszych praw obywatelskich. 

TRANSPORT SANITARNY W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ

Umowa o udzielanie świadczeń transportu sanitarnego w POZ przewiduje realizację następujących przewozów celem podjęcia lub kontynuacji leczenia:

 • z miejsca zamieszkania (pobytu) pacjenta na leczenie realizowane w trybie stacjonarnym;
 • z miejsca zamieszkania (pobytu) pacjenta na leczenie w trybie dziennym;
 • z miejsca zamieszkania (pobytu) na pierwszorazowe świadczenie z rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo leczenia stomatologicznego i z powrotem;
 • z miejsca zamieszkania (pobytu), w celu wykonania zabiegów i procedur medycznych wynikających z procesu leczenia realizowanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca, i z powrotem;
 • z miejsca zamieszkania (pobytu) do zakładu długoterminowej opieki zdrowotnej.”


Lekarzem kwalifikującym pacjenta do realizacji przewozu oraz wydającym skierowanie na przewóz jest lekarz POZ.

Wydając skierowanie na przewóz, lekarz POZ wskazuje pacjentowi jednocześnie realizatora przewozu.


W przypadku świadczeń transportu sanitarnego w POZ zasady odpłatności pacjenta są takie same jak w przypadku opisanego wcześniej transportu sanitarnego.

W ramach umowy o udzielanie transportu sanitarnego w POZ realizowane są także przewozy określane jako Transport sanitarny "daleki" w POZ

Z transportu "dalekiego" w POZ możesz skorzystać w następujących sytuacjach:

 • kiedy z przyczyn losowych musiałeś skorzystać z pomocy medycznej w szpitalu za granicą, a Twój stan zdrowia w momencie wypisu ze szpitala jest stabilny, ale nie pozwala na samodzielny powrót do domu.
  Taki transport jest realizowany od granicy Polski do miejsca Twojego zamieszkania;
 • kiedy z przyczyn losowych musiałeś skorzystać z pomocy medycznej w zagranicznym szpitalu, ale wymagasz kontynuacji leczenia w kraju, a stan Twojego zdrowia pozwala na uzyskanie wypisu i nie ma medycznych przeciwwskazań do przewozu ambulansem.
  W takim przypadku przysługuje Ci transport od granicy Polski do szpitala, który jest położony najbliżej Twojego domu i w którym możliwe jest kontynuowanie leczenia.
 • kiedy z przyczyn uzasadnionych medycznie musisz korzystać ze świadczeń konkretnej poradni specjalistycznej oddalonej od miejsca zamieszkania o więcej niż 120 km "tam i z powrotem", a ogólny stan Twojego zdrowia nie pozwala na samodzielne dotarcie do poradni. Transport przysługuje wtedy z Twojego miejsca zamieszkania do najbliższego świadczeniodawcy, który udzieli CI świadczeń i z powrotem;
 • kiedy musisz ze względów medycznych korzystać z wysokospecjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych, które realizowane są jedynie przez niektóre poradnie, do których odległość z miejsca Twojego zamieszkania przekracza 120 km "tam i z powrotem", a ogólny stan zdrowia chorego nie pozwala na samodzielny dojazd do poradni. Transport przysługuje wtedy od miejsca zamieszkania do poradni i z powrotem;


Aby skorzystać z transportu sanitarnego "dalekiego" w POZ powinieneś (Twoja rodzina albo opiekun prawny), po wcześniejszej konsultacji z lekarzem POZ, wystąpić z wnioskiem do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ.


Wniosek taki należy złożyć w oddziale Funduszu, do którego należysz.


Po rozpatrzeniu wniosku, dyrektor oddziału Funduszu wyda jego sprawie pisemnie stanowisko.


Szczegółowe informacje dotyczące umowy o udzielanie świadczeń transportu sanitarnego w POZ znajdziesz
 w zarządzeniu nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r.


Zarządzenie Nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

źródło: nfz.gov.pl

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA 

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/podstawowa-opieka-zdrowotna/

Tematyczne nawiązanie do tematu:


https://suski.dlawas.info/wiadomosci/zoz-w-suchej-beskidzkiej-potrzebuje-lekarzy-i-personelu-medycznego-widmo-zamkniecia-oddzialu-zakaznego-w-makowie-podhalanskim/cid,13569,a

Tak więc drodzy pacjenci obecni oraz ci w przyszłości - trzeba wam życzyć szczęśliwej drogi w obie strony do zewnętrznych placówek opieki medycznej - tym bardziej w stanie zakaźnym. Nie każdy posiada samochód do dojeżdżania, nie każdy jest na tyle sprawny fizycznie, aby podróżować do odległego szpitala z oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, nie każdego stać - aby krewni go odwiedzali dojeżdżając kilkadziesiąt kilometrów. Stan pacjenta osamotnionego pogarsza się a proces leczenia wydłuża. To irracjonalne działanie samorządu powiatu suskiego wyjdzie pacjentom dotychczasowej placówki medycznej w Makowie Podhalańskim - na pogorszenie warunków i prawa do leczenia. Samorządy powiatowy i gminny - obchodzą konstytucyjne zapisy o prawie do należytej opieki zdrowotnej - na każdym kroku - ograniczając tym samym prawo pacjentów do długiego i szczęśliwego życia. - Czy naprawdę pacjenci, mieszkańcy muszą godzić się na takie ograniczanie praw obywatelskich? - Jesteśmy częścią UE - jesteśmy obywatelami UE - mamy takie same prawa, jak mieszkańcy bogatych państw w UE - co podkreślają centralne urzędy administracji UE. - Nie należy patrzeć na to, że budują nam autostrady i drogi ekspresowe - skoro tracimy zdrowie i pogarszają nam dostęp do publicznej opieki zdrowotnej. Nie można dać się poniżać włodarzom powiatu i gmin.