Biorąc po uwagę, że w roku 2022 - przedsiębiorcy handlujący wyrobami alkoholowymi przeznaczonymi do spożycia - przerobili w kasach fiskalnych kwotę 22 390 291,46 złotych - to świadomość społeczna na trzeźwo powinna przeanalizować ile to w rzeczywistości potencjalnych nietrzeźwych w domach, pracy, na drogach. - Biznes gminny - oparty o wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholi w detalu - jest poważnym dochodem budżetu gminy, którego przedstawiciele - nie do końca realizują politykę eliminowania patologii społecznych wynikających z łatwego dostępu do wyrobów alkoholowych do spożycia. - Taki stan przenosi się na tragedie dzieci - bo, najpierw widzą często nietrzeźwych rodziców lub krewnych, potem znajomych - aż, w pewnym momencie wkracza do ich domów na przykład Policja - bo, zaczyna się przemoc pod wpływem alkoholu, lub wyniku już choroby alkoholowej.