Małopolska wiele razy doświadczała ekstremalnych zjawisk pogodowych, w tym powodzi. Służby są gotowe do niesienia pomocy w takich sytuacjach oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych – zarówno pod względem posiadanego sprzętu, jak i umiejętności oraz doświadczenia.