Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie skierował do Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie akt oskarżenia wobec 7 osób w śledztwie dotyczącym rozbojów z użyciem broni palnej, noży i innych niebezpiecznych przedmiotów na konwojentów przewożących pieniądze. Wśród oskarżonych jest Piotr G. pseudonim „Gulczas”, Marcin S. ps. „Molek”, Oskar Z. ps. „Oskar” oraz Tomasza D. pseudonim „Daca”, osoby powiązane z tzw. „grupą mokotowską” oraz tzw. „grupą obcinaczy palców”.