Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia z dnia 07.04.2021 10:30


POWIAT SUSKI

Liczba zakażonych: 
19
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 2,26

Liczba przypadków
 śmiertelnych: 9
choroby współistniejące wraz z COVID-19: 7
wyłącznie z powodu COVID: 2

Liczba osób objętych kwarantanną:
 999
Liczba wykonanych testów: 271
Liczba testów z wynikiem pozytywnym: 22WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

liczba nowych zakażeń: 1221

liczba przypadków śmiertelnych: 101
choroby współistniejące wraz z COVID-19: 46
wyłącznie z powodu COVID: 55

liczba osób na kwarantannie: 36321
liczba wykonanych testów: 8213
w tym z wynikiem pozytywnym: 1305SYTUACJA DOBOWA W POLSCEMETODYKA

  1. Dzienna liczba zakażonych = liczba osób z pozytywnym wynikiem zaraportowanych przez laboratoria do systemu EWP w ciągu ostatniej doby (osoby z unikalnym numerem PESEL)
  2. Korekty – w systemie raportowym, w indywidualnych przypadkach wyniki mogą zmienić się wstecznie na skutek wprowadzanych korekt. Korekty mogą dotyczyć również danych adresowych lub danych osobowych. Co za tym idzie, globalna liczba przypadków będzie wyliczana na każdy dzień od nowa, a zmiana tej wartości w określonym przedziale czasu może nie być równa sumie wszystkich nowych przypadków zaraportowanych w poszczególnych dniach tego okresu.
  3. Pozytywne wyniki testów antygenowych i komercyjnych są uwzględniane na bieżąco w prezentowanych danych
  4. Zgony uwzględniają zarówno śmierć danej osoby wyłącznie z powodu COVID-19, jak i współistnienia COVID-19 z innymi chorobami. W indywidualnych przypadkach, po weryfikacji medycznej lub ponownym zaraportowaniu powód zgonu danej osoby może zostać zmieniony. 
  5. W raportach dziennych występują przypadki zaraportowania wyniku dodatniego bez przypisania do konkretnego województwa i powiatu, w związku z brakiem adresu pacjenta po stronie laboratorium. Wskazani pacjenci będą przypisywani do województw i powiatów przez stacje sanitarno-epidemiologiczne.


Opublikowano: 07.04.2021

INFORMACJA RZĄDOWEGO CENTRM BEZPIECZENSTWA
SERWIS RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ /przekierowanie/ Znajdź mobilny punkt pobrań;

AKTUALNE STATYSTYKI W MAŁOPOLSCE
STATYSTYKI z 7 kwietnia 2020 roku