W POWIECIE SUSKIM


Liczba wykonanych szczepień 21 957
Dzienna liczba szczepień 0
Liczba osób w pełni zaszczepionych ogółem 6261
Dzienna liczba 
osób w pełni zaszczepionych 0

W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM


Liczba szczepień ogółem 971 204
Dzienna liczba szczepień 2035
Liczba wykonanych szczepień na 10tys. mieszkańców 5,98
Liczba osób w pełni zaszczepionych ogółem 240 332
Dzienna liczba osób w pełni zaszczepionych 86 


W POLSCEMETODYKA

W prezentowanych danych pomiędzy poszczególnymi dniami publikacji mogą pojawiać się różnice. Wynikają one ze specyfiki procesu szczepień, w którym pojawiają się korekty i anulowania, oraz ciągle doskonalonych reguł biznesowych monitorujących jakość gromadzonych danych. Korekty nie są istotne ze statystycznego punktu widzenia. Liczba szczepień dotyczy liczby unikalnych pacjentów, dla których w systemie Zdarzeń Medycznych została wypełniona Karta Szczepień. Szczepienie jest ujmowane w statystyce danego dnia – według daty jego wykonania, którą podał pracownik medyczny wykonujący szczepienie. Liczba osób w pełni zaszczepionych dotyczy osób zaszczepionych pierwszych dawką szczepionki Johnson&Johnson oraz osób, które przyjęły dwie dawki preparatów AstraZeneca, Moderna lub Pfizer. Suma szczepień prezentowanych w poszczególnych województwach może nie być równa liczbie szczepień prezentowanych na poziomie Polski. Suma szczepień w poszczególnych powiatach może nie być równa liczbie szczepień w danym województwie. Takie zjawisko jest sukcesywnie niwelowane i jest związane z jakością danych. Szczepienie odnoszone jest do powiatu/województwa według adresu placówki, która je wykonała. Istnieje pewien odsetek pacjentów, którzy nie są identyfikowani poprzez zapisy rejestru PESEL – to cudzoziemcy. Dla osób, które są identyfikowane przez numer paszportu, nie można ustalić płci oraz wieku. Dane są prezentowane od 27 grudnia 2020 r. do północy dnia poprzedzającego dzień publikacji. Dane pochodzą z platformy P1 obsługiwanej przez Centrum e-zdrowia oraz systemów Agencji Rezerw Materiałowych.

Opublikowano: 04.05.2021