Posiedzenie Sądu Najwyższego w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w celu podjęcia uchwały w przedmiocie ważności wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2020 r.

I NSW 5890/20​

Posiedzenie zostało wyznaczone na godz. 12.00 w dużej sali rozpraw im. Stanisława Dąbrowskiego na trzecim piętrze.

Stosownie do art. 15 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów, uchwałę w sprawie ważności wyboru Prezydenta RP - Sąd Najwyższy podejmuje w ciągu 21 dni od dnia podania wyniku wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą.

Sąd Najwyższy rozstrzyga o ważności wyboru Prezydenta RP na podstawie opinii wydanych w wyniku rozpoznania protestów oraz sprawozdania z wyborów przedstawionego przez Państwową Komisję Wyborczą.

Do Sądu Najwyższego wpłynęło w sumie ponad 5800 protestów wyborczych.


Zespół Prasowy Sądu Najwyższego


Podmiot udostępniający informację: Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez: Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP: 29 lipca 2020 r., godz. 10:44

fotokolaż (zd. prezydent.pl) suskiDlaWas.info