Przekazywane przez prasę dane są jedynie danymi oficjalnie przesyłanymi przez źródło informacji i nie mogą być obiektywnie sprawdzone przez prasę - bo brak dostępu do dokumentacji z tym związanej. - Danych tych nie potwierdza żaden USC ani żaden urząd poza MUW w Krakowie i WSSE w Krakowie. Nałożone embargo urzędowej "tajemnicy" - niestety uniemożliwia prasie rzetelne informowanie społeczeństwa w oparciu o sprawdzone i udokumentowane przypadki - pozostaje bazowanie na oficjalnych komunikatach WSSE w Krakowie, PSSE w Suchej Beskidzkiej oraz MUW w Krakowie. (RedNacz)  

22 maja 2020 r. godzina 10:05

Z radością przekazujemy, że otrzymaliśmy informację z WSSE w Krakowie o kolejnych ozdrowieńcach z naszego województwa. To 4 mężczyzn, w wieku od 31 do 52 lat, z Krakowa, którzy byli hospitalizowani.

W sumie w Małopolsce mamy 682 ozdrowieńców.


Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnej osoby. To 10-letni chłopiec z powiatu chrzanowskiego, który aktualnie przebywa w izolacji.


Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 1166 osób. 


źródło informacji: WSSE w Krakowie


22 maja 2020 r. godzina 17:38

Z radością przekazujemy, że otrzymaliśmy informację z WSSE w Krakowie o kolejnych ozdrowieńcach z naszego województwa. To 13 kobiet i 12 mężczyzn, w wieku od 5 do 95 lat, z Krakowa (4 osoby), powiatu brzeskiego (6), bocheńskiego (5), limanowskiego (4), myślenickiego (3), wielickiego (2) oraz nowotarskiego (1), którzy w większości przebywali w izolacji.

W sumie w Małopolsce mamy 707 ozdrowieńców.

 

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnej osoby. To młody mężczyzna z powiatu limanowskiego, który aktualnie przebywa w izolacji.

Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 1167 osób.

 


W załączeniu przesyłamy również aktualne dane dotyczące działań związanych z koronawirusem w województwie małopolskim.


 

źródło informacji: WSSE w Krakowie

 

Biuro Wojewody
Oddział ds. Mediów i Komunikacji SpołecznejPrzesłano: 22.05.2020

POLECANE: KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 22 maja 2020 roku, godzina 8:00CZYTAJ: ZDROWIE