POWIAT SUSKI

Liczba wykonanych szczepień 89 968

Dzienna liczba szczepień 489

Liczba osób w pełni zaszczepionych ogółem 35 907

Dzienna liczba osób w pełni zaszczepionych 24

METODYKA

W prezentowanych danych pomiędzy poszczególnymi dniami publikacji mogą pojawiać się różnice. Wynikają one ze specyfiki procesu szczepień, w którym pojawiają się korekty i anulowania, oraz ciągle doskonalonych reguł biznesowych monitorujących jakość gromadzonych danych. Korekty nie są istotne ze statystycznego punktu widzenia. Liczba szczepień dotyczy liczby unikalnych pacjentów, dla których w systemie Zdarzeń Medycznych została wypełniona Karta Szczepień. Szczepienie jest ujmowane w statystyce danego dnia – według daty jego wykonania, którą podał pracownik medyczny wykonujący szczepienie. Liczba osób w pełni zaszczepionych dotyczy osób zaszczepionych pierwszych dawką szczepionki Johnson&Johnson oraz osób, które przyjęły dwie dawki preparatów AstraZeneca, Moderna lub Pfizer. Suma szczepień prezentowanych w poszczególnych województwach może nie być równa liczbie szczepień prezentowanych na poziomie Polski. Suma szczepień w poszczególnych powiatach może nie być równa liczbie szczepień w danym województwie. Takie zjawisko jest sukcesywnie niwelowane i jest związane z jakością danych. Szczepienie odnoszone jest do powiatu/województwa według adresu placówki, która je wykonała. Istnieje pewien odsetek pacjentów, którzy nie są identyfikowani poprzez zapisy rejestru PESEL – to cudzoziemcy. Dla osób, które są identyfikowane przez numer paszportu, nie można ustalić płci oraz wieku.

Dane są prezentowane od 27 grudnia 2020 r. do północy dnia poprzedzającego dzień publikacji.
Dane pochodzą z platformy P1 obsługiwanej przez Centrum e-zdrowia oraz systemów Agencji Rezerw Materiałowych.
źródła danych: Liczba wykonanych szczepień: Ministerstwo Zdrowia
Dane dot. logistyki: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Dane o populacji: GUS

opublikowano: 14.01.2022

Tak, jak po podaniu jakiegokolwiek leku mogą się pojawić objawy niepożądane, tak również i po szczepieniu mogą one wystąpić. W przypadku pojawienia się niepożądanego odczynu po szczepieniu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem poradni, w której było wykonane szczepienie, bądź jakimkolwiek innym lekarzem i poinformować o odbytym szczepieniu. (MZ/gov.pl)