Przekazujemy, że otrzymaliśmy informację z WSSE w Krakowie o kolejnych ozdrowieńcach z naszego województwa. To 10 kobiet i 9 mężczyzn, w wieku od 6 do 73 lat, z powiatu wadowickiego (8 osób), dąbrowskiego, oświęcimskiego, wielickiego (po 2 osoby) oraz Tarnowa i powiatów: myślenickiego, nowotarskiego, suskiego, tatrzańskiego (po 1 osobie), którzy w większości przebywali w izolacji. (MUW w Krakowie)

W sumie w Małopolsce mamy 1700 ozdrowieńców.

Natomiast ostatnie badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych 158 osób. To 82 kobiety i 76 mężczyzn, w wieku od niespełna miesiąca do 90 lat, z powiatu nowosądeckiego (55 osób), Krakowa (24 osoby), Nowego Sącza (16 osób), powiatu nowotarskiego (12 osób), bocheńskiego (8 osób), gorlickiego i wielickiego (po 7 osób), limanowskiego (6 osób), wadowickiego i krakowskiego (po 4 osoby), Tarnowa (3 osoby), powiatu brzeskiego, oświęcimskiego, proszowickiego (po 2 osoby) oraz powiatów: chrzanowskiego, dąbrowskiego, suskiego, tarnowskiego, tatrzańskiego, myślenickiego (po 1 osobie).

Aktualnie 15 osób jest hospitalizowanych, pozostałe przebywają w izolacji.

Otrzymaliśmy informację z WSSE w Krakowie o zdublowaniu jednego przypadku – raport skorygowano (stąd w komunikacie Ministerstwa Zdrowia 157 potwierdzeń).

Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 3692 osób.

W załączeniu przesyłamy również aktualne dane dotyczące działań związanych z koronawirusem w województwie małopolskim.

źródło informacji: WSSE w Krakowie

 

Biuro Wojewody
Oddział ds. Mediów i Komunikacji Społecznej
Przesłano: 01.08.2020 10:36

GRAFICZNE PODSUMOWANIE LIPCA 2020(grafiki Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie; montaż suskiDlaWas.info)

Informacja Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o sytuacji epidemiologicznej w Małopolsce według stanu na dzień 1.08.2020 r., godz. 8:00

Opublikowano: 01.08.2020

WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19 KRAKÓW, 31.07.2020Laptopy, komputery stacjonarne, oprogramowanie, sprzęt audiowizualny, a także maseczki, rękawiczki czy środki dezynfekujące oraz wyposażenie miejsc kwarantanny/izolacji – to przykładowa lista zakupów, które mogą zostać zrealizowane w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Województwo małopolskie otrzymało w jego ramach prawie 7 milionów złotych!

Na dzisiejszym (31.07.2020) briefingu prasowym wojewoda małopolski Piotr Ćwik przedstawił założenia projektu, a także wysokość środków, które trafią do poszczególnych powiatów. W briefingu uczestniczył również starosta krakowski Wojciech Pałka oraz przedstawiciel Rodzinnego Domu Dziecka „Dar Serca” w Skawinie.

- Koronawirus stał się wyzwaniem dla nas wszystkich. Walczymy z nim już prawie pół roku. Przed nowymi zadaniami stanęli też opiekunowie sprawujący pieczę zastępczą. Z jednej strony dzieciom trzeba zapewnić bezpieczeństwo, z drugiej – rozwój. Nauczanie zdalne w pełni realizuje te cele. W ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” będzie można zakupić sprzęt, który pozwoli jeszcze szerzej wykorzystać możliwości zdalnej nauki. Przekazane środki umożliwią także zwiększenie zapasów środków ochrony osobistej. Wspólnymi siłami chcemy w ten sposób otoczyć opieką dzieci umieszczone w pieczy zastępczej – mówi wojewoda Piotr Ćwik.

Szczególne rozwiązania i potrzeby w dobie walki z pandemią

Projekt ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” realizowany jest w trybie nadzwyczajnym, w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza – Edukacja – Rozwój 2014-2020”, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z 3 kwietnia 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 694).

Realizacja projektu opiera się na umowie partnerskiej zawartej 15 czerwca 2020 roku pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Wojewodą Małopolskim. Liderem projektu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, natomiast wszyscy wojewodowie zostali włączeni do projektu w roli partnera.

Celem projektu jest zapobieganie i ograniczanie negatywnych skutków epidemii w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii.

Budżet i zasady projektu

Budżet projektu stanowią środki współfinansowania krajowego (15,72%) oraz środki europejskie (84,28%) w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza – Edukacja – Rozwój 2014-2020”. W skali całego kraju jest to kwota 129 999 548 złotych. Z tej puli Małopolsce przypadnie 6 911 537,00 złotych (z czego 5 825 043,00 złotych stanowią środki europejskie).

W ramach projektu wojewodowie zawierają umowy z starostami, którzy odpowiadają za pieczę zastępczą. Projekt zakłada wydatkowanie środków przez powiaty do końca sierpnia 2020 roku, natomiast zakończenie działań w ramach projektu do końca września 2020 r. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia pomocnego w zdalnym nauczaniu oraz środków ochrony indywidulanej do bezpośredniej walki z epidemią, a także wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej. W ramach planowanych działań w Małopolsce możliwe jest objęcie dofinansowaniem ponad 2200 podmiotów pieczy zastępczej (rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych).

Aktualnie w pieczy zastępczej w Małopolsce umieszczonych jest 4 027 dzieci (2 943 dzieci przebywa w rodzinnej pieczy zastępczej, zaś 1084 – w instytucjonalnej).

Podział środków w Małopolsce wygląda następująco:Przesłano: 31.07.2020 

REKLAMA

KONIEC REKLAMY