Przed wjazdem - warto zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa w tunelu, co jest szczególnie ważne w tunelu jednojezdniowym.