Walory kulturowe zabytkowych parków i ogrodów prezentują osobom niewidomym tyflomapy opracowane według technologii WAT. Praktyczne i badawcze sukcesy tego projektu podsumowali 23 maja 2024 r. naukowcy z Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji na konferencji pod honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju.