Na Politechnice Śląskiej powstanie Laboratorium Badań i Analiz Warunków Pracy Zawodów Przemysłowych. To wspólna inicjatywa gliwickiej uczelni i Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Na Politechnice Śląskiej powstała specjalna jednostka dedykowana współpracy interdyscyplinarnej naukowców reprezentujących różne dyscypliny i obszary naukowe – Międzynarodowe Centrum Badań Interdyscyplinarnych.

Centrum jest koordynatorem działań projektowych z ramienia Politechniki Śląskiej. Zadaniem pracowników laboratorium będzie pokazanie, jak zmieniał się przemysł na Śląsku od powstania pierwszych kopalni po współczesną Rewolucję 4.0 w fabrykach. Laboratorium będzie się zajmować także poszerzeniem współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy reprezentantami nauk humanistycznych i technicznych, aby pogłębić badania nad warunkami pracy zawodów przemysłowych w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

 

Pracami nad badaniem przeszłości preindustrialnej oraz początkami kopalni i przemysłu w najbardziej zindustrializowanym regionie Polski zajmie się Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. W części badań poświęconej teraźniejszości przedstawione zostaną te obecnie prowadzone i analizy na temat zawodów przemysłowych, natomiast naukowcy, którzy zajmą się przyszłością przemysłu, zaprezentują najnowsze wynalazki, które są wykorzystywane w fabrykach Przemysłu 4.0.

 

Do zadań laboratorium będzie należało także określenie początku i czasu intensywnego zanieczyszczenia torfowisk rodzajami kopalin, badaniem warunków życia górników i hutników srebra i ołowiu w okresie przedindustrialnym, określeniem zmian w lokalnym zanieczyszczaniu środowiska i możliwego wpływu na warunki bytowe ludności w epoce pary, elektryczności i komputerów.

 

Laboratorium będzie zatem unikalną w skali kraju jednostką, która zajmie się dogłębnym opisem i zbadaniem prac przemysłowych na Śląsku od pradziejów przez czasy obecne aż po futurystyczne wizje.

 

Laboratorium przyczyni się także do rozwoju wspólnych badań humanistyczno-technicznych poprzez m.in. ich umiędzynarodowienie oraz tworzenie patentów i wdrożeń, organizowanie konferencji i spotkań czy integrowanie środowiska akademickiego.

 

Politechnika Śląska utworzy laboratorium we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, jedną z najstarszych i najbardziej zasłużonych organizacji pozarządowych w Polsce. Jej początki sięgają lat 50. ubiegłego wieku. Z inicjatywy stowarzyszenia powstały dwa sztandarowe zabytki techniki związane z górnictwem kruszców srebra, ołowiu i cynku tj. Sztolnia Czarnego Pstrąga i Zabytkowa Kopalnia Srebra. Dzięki wysiłkom Stowarzyszenia 9 lipca 2017 r. obiekt „Kopalnie ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach” został wpisany na polską Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Był to pierwszy zabytek w województwie śląskim wpisany na tę prestiżową listę.

 

Dotychczasowe badania Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej prowadzone wspólnie z wieloma innymi placówkami naukowo-badawczymi sugerują znacznie wcześniejszą działalność górniczą i hutniczą w rejonie tarnogórskim, niż dotychczas sądzono, wynikającą ze znacznej zasobności tego obszaru w kopaliny użyteczne: ochrę czerwoną (hematyt) bardzo pożądaną w pradziejach, w kruszce srebra pozbawione ołowiu, kruszce ołowiu zawierające srebro, płytko zalegające pokłady węgla kamiennego, kruszce cynku i kadmu oraz rudy miedzi i złoto znajdowane w bardzo starych warstwach torfowisk zlewni górnej Brynicy, a których źródła pochodzenia będą lokalizowane badaniami.


mgr Jadwiga Witek
Rzecznik Prasowy Politechniki Śląskiej
Kierownik Biura

Przesłano: 9 lipca 2019 r.