Minister sportu i turystyki rozstrzygnął konkurs wniosków na realizację w 2022 roku zadania pod nazwą „Zajęcia sportowe dla uczniów ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych”. Rozdysponowana została cała kwota przeznaczona na realizację zadania – 2,1 mln zł.