W latach 2016-19 MSiT przeznaczyło na rozwój infrastruktury sportowej ok. 2,3 mld zł


Nowoczesna, bezpieczna i funkcjonalna infrastruktura sportowa to jeden z priorytetów MSiT. W latach 2016-19 przeznaczyliśmy na ten cel około 2,3 mld zł, dzięki czemu wesprzemy budowę, przebudowę lub remont łącznie blisko 6000 obiektów w całej Polsce. Dotychczas w ramach 3032 umów dofinansowaliśmy 5856 obiektów. Wkrótce kolejne rozstrzygnięcia.


Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych można pozyskiwać w ramach rokrocznie ogłaszanych programów MSiT. W 2019 roku nabory prowadzone były w ramach:

  1. Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.
  2. Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA).
  3. Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej.

Załącznik: Umowy o dofinansowanie inwestycji w obiekty sportowe w latach 2016-2019 - stan na 05.08.2019 r. Wkrótce kolejne rozstrzygnięcia.

Ministerstwo Sportu i TurystykiOpublikowano:09.08.2019