Otwarty turniej tenisa stołowego jest okazją do sprawdzenia swoich umiejętności i sprawności. - Tradycje sportowe w Naprawie są bardzo realnie uzewnętrzniane poprzez wiele imprez organizowanych przez Zespół Szkół ale także Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie. - 10 marca będziemy mieli kolejną okazję rywalizować i oglądać rywalizujących sportowców. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do udziału i podzielenia się wrażeniami z wydarzenia sportowego.

 1. Organizator:


  Szkoła Podstawowa w Naprawie,
  Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie.

 2. Cel:


  -
  Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku młodzieży szkolnej.
  - Promocja osiągnięć sportowych uczniów Szkoły Podstawowej w Naprawie
  - Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w turnieju.

- Integracja środowiska.

DATA

GODZ. ROZPOCZĘCIA

KATEGORIA WIEKOWA

GRUPY

10.03.2019

900

Urodzeni w 2009 r. i młodsi

Dziewczęta i chłopcy

10.03.2019

900

Urodzeni w 2006 do 2008 r

Dziewczęta i chłopcy

09.03.2019

900

Urodzeni w 2003 do 2005 r.

Dziewczęta i chłopcy

10.03.2019

1300

Bez ograniczeń wiekowych

Kobiety i mężczyźni


 1. Termin i miejsce:


  Turniej zostanie rozegrany na sali sportowej w Szkole Podstawowej w Naprawie wg poniższego harmonogramu:

 2. System rozgrywek:


  W zależności od liczby zgłoszonych zawodników:
  - System do 2 przegranych przy liczbie poniżej 17 zgłoszeń w grupie
  - System pucharowy przy liczbie powyżej 16 zgłoszeń w grupie

 3. Sprawy finansowe:


  Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy, pozostałe uczestnicy.
  W kategorii urodzeni w 2003 do 2009 r i młodsi – nie ponoszą kosztów wpisowego
  W kategorii bez ograniczeń wiekowych – wpisowe 20,00 zł (z przeznaczeniem w całości na nagrody dla tej kategorii wiekowej)

 4. Nagrody:


  W kategorii i grupie Urodzeni w 2003 do 2009 r i młodsi:
  Za miejsca 1: - Puchar i dyplom oraz nagroda rzeczowa
  Za miejsca 2: - Puchar i dyplom.
  Za miejsca 3: - Puchar i dyplom.
  W kategorii bez ograniczeń wiekowych:
  miejsce 1: Puchar, dyplom + wpisowe dla kategorii kobiet,

miejsce 2 i 3: - Puchar i dyplom dla kategorii kobiet
miejsce 1: Puchar, dyplom + wpisowe dla kategorii mężczyzn

miejsce 2 i 3: - Puchar i dyplom dla kategorii mężczyzn

 1. Zgłoszenia:


  Imiennych zgłoszeń należy dokonywać pisemnie lub telefonicznie do dnia 08.03.2019 lub w dniu zawodów na adres:
  Szkoła Podstawowa w Naprawie Naprawa 378 34–240 Jordanów.
  Telefon: 18 267 20 03 e-mail zsnaprawa@interia.pl

 1. Uczestnicy zawodów obowiązani są posiadać zamienne obuwie sportowe oraz dokument tożsamości.

 1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zaistniałe wypadki podczas rozgrywanych zawodów oraz nie ubezpiecza zawodników.

Bogusław Gwiżdż
Zespół Szkół w Naprawie

Przesłano: 01.03.2019

PATRON MEDIALNY