Starosta Suski i Wójt Gminy Budzów serdecznie zapraszają mieszkańców Powiatu Suskiego na „Powiatowe Dożynki”, które odbędą się 09 września 2018 r. na placu przy stadionie sportowym w Budzowie