Losy osób chorych psychicznie, ale także za takich uznanych, były przez wieki niezwykle dramatyczne. Dopiero rozwój medycyny w ostatnich dziesięcioleciach pozwolił poznać podłoże wielu zaburzeń, zrozumieć ich mechanizmy oraz skutecznie je leczyć. Wcześniej chorzy byli zwykle traktowani jako zagrożenie dla społeczeństwa, pozbawiani pomocy i opieki, a nawet… życia.