System Teleinformatyczny Obsługi Rejestrów PSZ (STOR) to system teleinformatyczny, umożliwiający prowadzenie: Rejestru Instytucji Szkoleniowych, Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia, Wykazu Podmiotów Zagranicznych oraz Rejestru Podmiotów Akredytowanych do prowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES.

Informacje szczegółowe o rejestrach obsługiwanych w STOR:
Aby wyszukać informacje o podmiocie, należy przejść do odpowiedniego rejestru lub skorzystać z wyszukiwarki prostej, dostępnej na stronie głównej STOR, która umożliwia wyszukiwanie podmiotów w kilku rejestrach jednocześnie:
autor: stor.praca.gov.pl

foto: pixabay.com