OGŁOSZENIE O NABORZE
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej informuje, iż w ramach
Małopolskiego Programu Regionalnego „Firma+1" ogłasza nabór wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
 
Beneficjenci: mikro i małe przedsiębiorstwa

Termin przyjmowania wniosków: od 03 czerwca br.

Planowana wysokość refundacji: 20.000,00 tys. PLN

Planowana ilość refundacji: 2

Wniosek wraz załącznikami znajduje się na stronie: www.suchabeskidzka.praca.gov.pl
 
UWAGA: Urząd zakończy nabór (o czym poinformuje na w.w. stronie internetowej) w przypadku wpłynięcia takiej ilości wniosków, która zaangażuje będące w dyspozycji urzędu środki.

Więcej pod linkiem: http://suchabeskidzka.praca.gov.pl/-/9758650-refundacja-doposazenia-stanowiska-pracy