NABÓR WNIOSKÓW NA STAŻE

 
Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej informuje iż od dnia 04.11.2019 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych, do 29 roku życia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020, które spełniają jeden z poniższych warunków: 

  1. są osobami bezrobotnymi do 24 r.ż. zarejestrowanymi w PUP w Suchej Beskidzkiej do 4 miesięcy na moment wejścia do projektu, lub
  2. są osobami bezrobotnymi w wieku 25 – 29 lat,

oraz nie uczestniczyły do tej pory w projekcie „Szansa dla młodych IV"

 
  1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.12.2019 r.
  2. Przewidywana liczba staży: 14 osób, okres realizacji staży do 6 miesięcy.
  3. Zainteresowanych pracodawców zapraszamy do składania wniosków w siedzibie PUP w pokoju nr 15.
  4. Druki wniosków dostępne są  poniżej jako załączniki oraz na stronie internetowej suchabeskidzka.praca.gov.pl w zakładce: Dokumenty do pobrania/Pracodawcy i przedsiębiorcy/Staż współfinansowany z PO WER.

Uwaga:
 Ze względu na konieczność zrealizowania w/w wsparcia w bieżącym roku budżetowym w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski zawierające wskazanego z imienia i nazwiska kandydata na staż.

 
Środki w ramach projektu „Szansa dla młodych IV" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.1 PO WER.
 
 
Sucha Beskidzka dnia 30.10.2019 r.

WIĘCEJ >>