ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA PRACY „SZUKAM PRACY" dla osób bezrobotnych zainteresowanych nauką umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Tematyka szkolenia:
 
- podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmy, które nimi rządzą
- określenie sylwetki zawodowej, bilans swoich słabych i mocnych stron
- umiejętności i kompetencje a rynek pracy
- techniki i metody poszukiwania pracy
- różne formy zatrudnienia w tym własna działalność gospodarcza
 
* Osoby biorące udział w trzytygodniowym szkoleniu uzyskują stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu w przypadku zamieszkałych poza terenem Suchej Beskidzkiej
 
 
TERMIN  NAJBLIŻSZEGO  SZKOLENIA:
 
11.03.2019 – 29.03.2019
 
Informacje w pok. 11, 12, 19. 

Autor: Krzysztof Wojtkiewicz

Opublikowano: 08.02.2019 
grafika: suskiDlaWas.info