Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej 
w terminie  od 23.04.2019 r. – 06.05.2019 r.

ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu:
„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie suskim (V) – Reaktywacja 30+" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM), Działanie 8.1
O przyznanie środków mogą ubiegać się wyłącznie osoby bezrobotne w wieku 30 lat i powyżej zarejestrowane w Urzędzie Pracy w Suchej Beskidzkiej z ustalonym I lub II profilem pomocy, należące do przynajmniej jednej z poniższych grup tj.:
  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Planowane jest przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 8 osób (wypłata V/VI 2019 r.) 

Kwota dofinansowania około 22 510 zł.

Wszystkie zainteresowane osoby bezrobotne spełniające powyższe kryterium, zapraszamy do składania wniosków dostępnych w siedzibie tut. PUP w pokoju nr 13 lub poniżej.


ZAŁĄCZNIKI NA STRONIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY POD LINKIEM:

http://suchabeskidzka.praca.gov.pl/-/9497261-nabor-wnioskow-na-dotacje-rpowm


Opublikowano: 23.04.2019