Żeby pójść dalej czasami warto się zatrzymać. Swoją naukę rozpocząłeś w szkole, być może kontynuowałeś na kursach, część umiejętności nabyłeś zapewne w pracy, znasz się zatem na wielu rzeczach. Wszystko to, co wiesz i umiesz pomoże Ci odkryć, nazwać i uporządkować doradca zawodowy. W ten sposób szczegółowo poznasz swoje możliwości i wystartujesz w kierunku kariery.

Co oferuje i dla kogo jest Kierunek Kariera?

W projekcie oferujemy przede wszystkim:

  • specjalistyczną usługę doradczą pn. Bilans Kariery oraz
  • bony szkoleniowe (na szkolenia komputerowe, językowe, kursy prawa jazdy oraz z inne, nie będące szkoleniami zawodowymi).

Z naszych usług możesz skorzystać, jeśli:

  • pracujesz lub prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników;
  • masz powyżej 25 lat i wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie z maturą) lub masz powyżej 50 lat i dowolne wykształcenie;
  • jesteś związany z Małopolską (mieszkasz tu lub uczysz się lub pracujesz).

Od czerwca 2017 roku z usług projektu mogą korzystać rolnicy (osoby opłacające składki KRUS i zajmujące się działalnością rolną) oraz cudzoziemcy.

Do skorzystania z usług projektu zapraszamy również osoby niepełnosprawne spełniające powyższe warunki. W budynku (plac na Stawach 1) posiadamy Do skorzystania z usług projektu zapraszamy również osoby niepełnosprawne spełniające powyższe warunki. W budynku (plac na Stawach 1) posiadamy udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz doradców zawodowych posługujących się językiem migowym.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenie do projektu Kierunek Kariera jest proste. Na stronie głównej znajdziesz formularz zgłoszeniowy, wypełnij go i wyślij. Jeśli potrzebujesz pomocy w uzupełnieniu formularza lub nie masz dostępu do komputera czy Internetu, zapraszamy do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w KrakowieNowym Sączu lub Tarnowie. Przed przystąpieniem do projektu  zapoznaj się z treścią„Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kierunek Kariera” na lata 2017-2018”.

Jak skorzystać z bonów szkoleniowych?

Zanim skorzystasz z bonów szkoleniowych zapraszamy na usługę doradczą – Bilans Kariery (więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ).

Tylko z dokumentem kończącym Bilans, będziesz mógł otrzymać bony szkoleniowe na szkolenia językowe i komputerowe oraz kursy prawa jazdy. Odpowiednie dla siebie szkolenie wybierzesz spośród ofert dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych. Baza ta będzie sukcesywnie zapełniana ofertami instytucji szkoleniowych, które świadczą usługi dobrej jakości.

Pamiętaj! Ty wybierasz szkolenie, my dbamy o to, abyś miał swobodę wyboru wśród usług dobrej jakości.

Za szkolenie zapłacisz bonami szkoleniowymi, które otrzymasz po zawarciu z nami umowy i wpłacie 13% wartości zamówionych bonów.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, może się okazać, że dofinansowanie wybranych przez Ciebie w ramach projektu szkoleń stanowić będzie pomoc de minimis. Wówczas, przed zawarciem umowy, należy złożyć m.in. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Szczegółowy opis sposobu wyboru szkolenia i realizacji bonów zawarliśmy w instrukcji „Jak zrealizować bony?”.

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Kierunek  Kariera” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.3 „Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autor: Projekt Kierunek Kariera.

Opublikowano: 28.09.2018