W dniu 11 maja 2022 roku - w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym - to bardzo ważny dokument dotyczący wielu milionów użytkowników dróg publicznych w Polsce. - Dzisiaj wypisy o zatrzymywaniu praw jazdy i pozwoleń oraz cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami.